duminică, 17 ianuarie 2010

Întrebări Drept administrativ II 13

1. Definiţi funcţia publică şi funcţionarul public în lumina dispoziţiilor Legii nr. 188/1999, republicată.

Răspuns:

Prin funcţie publică înţelegem complexul drepturilor şi obligaţiilor de interes general stabilite potrivit legii în scopul realizării competenţei unei autorităţi sau instituţii publice de către persoane legal învestite. Conform art. 2 alin. (1) din Legea nr. 188.1999, republicată, “Funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administraţia publică centrală şi locală şi autorităţile administrative autonome.”

Funcţionarul public este persoana desemnată într-o funcţie permanentă şi învestită în mod legal cu atribuţiile acesteia, în scopul realizării competenţei autorităţii publice sau instituţiei publice din care face parte acea funcţie. Potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicată, “Funcţîonar public este persoana numită, în condiţiile prezentei legi, într-o funcţie publică.” Pe de altă parte, persoana care a fost eliberată din funcţia publică şi se află în corpul de rezervă a funcţionarilor publici îşi păstrează calitatea de funcţionar public. Sunt consideraţi funcţionari publici numai persoanele numite, nu şi cele alese în funcţii publice.

2. Care sunt principiile care stau la baza funcţiei publice?

Răspuns:

Principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice sunt (conform art. 3 al Legii nr. 188/1999, republicată):
a) legalitate, imparţialitate şi obiectivitate;
b) transparentă;
c) eficienţă şi eficacitate;
d) responsabilitate, în conformitate cu prevederile legale;
e) orientare către cetăţean;
f) stabilitate în exercitarea funcţiei publice;
g) subordonare ierarhică.

3. Care categorii de funcţionari publici pot beneficia de statute speciale ?

Răspuns:

Potrivit art. 5 alin. (1), pot beneficia de statute speciale funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul următoarelor servicii publice:
- structurile de specialitate ale Parlamentului României;
- structurile de specialitate ale Administraţiei Prezidenţiale;
- structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ;
- serviciile diplomatice şi consulare;
- autoritatea vamală;
- poliţia şi alte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;
- alte servicii publice stabilite prin lege.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO