duminică, 17 ianuarie 2010

Întrebări Drept administrativ II 17

Comentaţi fiecare din drepturile funcţionarului public acordate prin Statutul
funcţionarilor publici.

Răspuns:

Drepturile funcţionarilor publici sunt prevăzute în Legea nr. 188/1999, republicată, în ordinea următoare:

a) Dreptul la opinie (este un drept garantat prin art. 29, alin. (1) din Constituţie). Principalul său corolar este interzicerea oricărei discriminări între funcţionarii publici pe criterii politice, de apartenenţă sindicală, convingeri religioase, criterii etnice, sex, orientare sexuală, stare materială, origine socială sau de oricare altă asemenea natură. Totuşi, dreptul la opinie nu poate avea ca rezultat încălcarea secretului profesional.

b) Dreptul de a fi informaţi cu privire la deciziile care se iau în aplicarea statutului şi care îi vizează în mod direct.

c) Dreptul de asociere sindicală (consacrat şi acesta prin art. 40 din Constituţie). De remarcat că anumitor înalţi funcţionari publici (de exemplu: prefecţilor) le este refuzat acest drept.

d) Dreptul la grevă (decurgând în mod firesc din dreptul de asociere sindicală).

e) Dreptul de salariu (izvorât din dreptul muncii).

f) Dreptul de a primi în mod gratuit uniformă.

g) Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.

h) Dreptul de a fi aleşi sau numiţi într-o funcţie de demnitate publică.

i) Dreptul la concediu de odihnă, la concedii medicale şi la alte concedii (izvorâte din dreptul muncii).

j) Dreptul de a beneficia de condiţii normale de muncă şi igienă.

k) Dreptul de a beneficia de asistenţă medicală, proteze şi medicamente.

l) Dreptul de a beneficia de pensii, precum şi de celelalte drepturi de asigurări sociale de stat.

m) În caz de deces al funcţionarului public, membrii familiei care au dreptul la pensie de urmaş primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul salariului de bază din ultima lună de activitate a funcţionarului public decedat.

n) Dreptul de a beneficia în exercitarea atribuţiilor lor de protecţia legii.

o) Dreptul la despăgubiri, în situaţia în care funcţionarul public a suferit, din culpa autorităţii sau a instituţiei publice, un prejudiciu material în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO