sâmbătă, 16 ianuarie 2010

Întrebări Drept administrativ II 11

1. Precizaţi competenţa materială a instanţelor de contencios administrativ conform Legii nr. 554/2004. Precizaţi instanţa competentă să judece recursul şi termenul în care se poate introduce recursul.

Răspuns:

Conform art. 2 alin (1) lit. g) din Legea nr. 544/2004, prin termenul “instanţa de contencios administrativ” se înţelege Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel şi tribunalele administrativ-fiscale.

Art. 20 din Legea nr. 554/2004 prevede că „Hotărârea pronunţată de prima instanţă poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 zile de la comunicare”. În recurs, competenţa de judecată aparţine curţilor de apel, dacă hotărârile s-au pronunţat în primă instanţă de către tribunale, respectiv Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, dacă hotărârile s-au pronunţat în primă instanţă de către curţile de apel.

2. Precizaţi competenţa teritorială a instanţelor de contencios administrativ.

Răspuns:

Competenţa teritorială de fond aparţine instanţei de la domiciliul reclamantului sau celei de la sediul pârâtului.

3. Ce sancţiune se aplică, conform Legii nr. 554/2004, conducătorului autorităţii publice, care nu respectă termenul prevăzut în hotărârea definitivă şi irevocabilă, iar, în lipsa unui termen, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii?

Răspuns:

În cazul în care termenul nu este respectat, se aplică conducătorului autorităţii publice sau, după caz, persoanei obligate o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, iar reclamantul are dreptul la despăgubiri pentru întârziere. Mai mult decât atât, neexecutarea din motive imputabile sau nerespectarea hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile pronunţate de instanţa de contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la data aplicării amenzii sus-menţionate, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 2500 lei la 10000 lei.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO