duminică, 17 ianuarie 2010

Întrebări Drept administrativ II 15

1. Caracterizaţi funcţionarii publici debutanţi şi pe cei definitivi.

Răspuns:

În art. 11, alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, se prevede că funcţionarii publici sunt debutanţi şi definitivi.

Sunt funcţionari publici debutanţi persoanele care au promovat concursul pentru ocuparea unei funcţii publice de grad profesional debutant.

Sunt funcţionari publici definitivi:
a) funcţionarii publici debutanţi, care au efectuat perioada de stagiu prevăzută de lege, şi au obţinut rezultat corespunzător la evaluare;
b) persoanele care intră în corpul funcţionarilor publici prin concurs şi care au vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, de minimum 12 luni, 8 luni, respectiv 6 luni, în funcţie de nivelul studiilor absolvite.

2. Ce persoane cuprind celelalte categorii de funcţionari publici avute în vedere de Legea nr. 188/1999, modificată prin Legea nr.161/2003?

Răspuns:

Din examinarea cuprinsului art. 12, art. 13 şi art. 14 din Legea nr. 188/1999, republicată, rezultă trei categorii de funcţionari publici, departajate după nivelul atribuţiilor, şi anume:

a) Categoria înalţilor funcţionari publici:
- secretar general din ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
- prefect;
- secretar general adjunct din ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
- subprefect;
- inspector guvernamental.

b) Categoria funcţionarilor publici de conducere:
- secretar al municipiului, al sectorului municipiului Bucureşti, al oraşului şi al comunei;
- director general şi director genral adjunct din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora;
- secretar al unităţii administrativ-teritoriale;
- director executiv şi director executiv adjunct în cadrul instituţiei prefectului, în cadrul aparatului propriu al autorităţilor publice locale şi al instituţiilor publice subordonate ale acestora, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora;
- şef birou, precum şi în funcţiile publice asimilate acesteia;

c) Categoria funcţionarilor publici de execuţie:
- clasa I: consilier, consilier juridic; auditor; expert; inspector, precum şi funcţiile publice specifice asimilate acestora;
- clasa II: referent de specialitate, precum şi funcţiile publice speficice asimilate acestora;
- clasa III: referent, precum şi funcţiile publice speficice asimilate acestora.

Toate funcţiile publice de execuţie sunt structurate pe grade profesionale:
a) superior;
b) principal;
c) asistent;
d) debutant.

3. Arătaţi principalele opinii din doctrina română de specialitate referitoare la clasificarea funcţionarilor publici.

Răspuns:

Din punctul de vedere al regimului juridic aplicabil, se identifică două categorii de funcţionari publici statutari:
a) funcţionari supuşi statutului general;
b) funcţionari supuşi unor statute speciale.

Potrivit altei opinii, funcţionarii se clasifică în trei categorii:
a) funcţionari de decizie – aceia care conduc fie o autoritate a administraţiei publice centrale sau locale, fie unele compartimente organizatorice ale acesteia;
b) funcţionari de pregătire a deciziilor – cei care au ca principală atribuţie documentarea administrativă;
c) funcţionari de execuţie – aceia care au ca principală atribuţie aducerea la îndeplinire a deciziilor administrative prin măsuri concrete, în scopul satisfacerii interesului general şi a cerinţelor persoanelor fizice şi juridice.

O altă opinie împarte corpul funcţionarilor în:
a) funcţionari numiţi (învestiţi în funcţie pe o perioadă nedeterminată);
b) funcţionari aleşi (pe o perioadă determinată, corespunzând mandatului autorităţii).

În cele din urmă, o clasificare împarte funcţionarii în:
a) funcţionari de drept (învestiţi în mod legal cu exercitarea funcţiei publice);
b) funcţionari de fapt (care nu au fost învestiţi legal în funcţie.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO