duminică, 17 ianuarie 2010

Întrebări Drept administrativ II 20

1. Comentaţi fiecare din aceste forme de răspundere a funcţionarului public (II. Răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici. III. Răspunderea civilă a funcţionarilor publici. IV. Răspunderea penală a funcţionarilor publici) prevăzute de Legea nr.188/1999.

Răspuns:

Răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici intervine în situaţia săvârşirii de către aceştia a unor contravenţii în timpul şi în legătură cu atribuţiile de serviciu.

Răspunderea civilă a funcţionarilor publici este angajată în situaţiile următoare:
a) pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionează;
b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;
c) pentru daunele plătite de autoritatea sau instituţia publică, în calitate de comitent, unor terţe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.

Răspunderea penală a funcţionarului public intervine în cazurile în care acesta săvârşeşte infracţiuni în timpul serviciului sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO