sâmbătă, 16 ianuarie 2010

Întrebări drept administrativ II 9

1. Explicaţi ce este controlul administrativ şi cum se clasifică el?

Răspuns:

Controlul administrativ poate fi caracterizat ca fiind controlul înfăptuit de administraţia publică în conformitate cu legea asupra propriei sale activităţi.

Controlul administrativ se prezintă sub două forme:
a) controlul administrativ intern
b) controlul administrativ extern.

2. Arătaţi caracteristicile fiecărei forme de control.

Răspuns:

Controlul administrativ intern se realizează de către conducătorul autorităţii administrative asupra funcţionarilor publici care fac parte din aceasta, de compartimente sau funcţionari de decizie, asupra unor diviziuni structurale ori funcţionari inferiori din cadrul aceleiaşi autorităţi administrative. Deci, subiectul superior care controlează (subiectul activ) şi cel controlat (subiectul pasiv) fac parte din aceeaşi autoritate a administraţiei publice. Se realizează fie din oficiu, fie în urma recursului graţios (cererea sau sesizarea unei persoane fizice sau juridice).

Controlul administrativ extern se înfăptuieşte de către autorităţi sau funcţionari de decizie din afara organelor controlate. El se prezintă sub formele:
a) control administrativ ierarhic
b) tutelă administativă
c) control administrativ extern specializat.

Controlul administrativ ierarhic se efectuează de către autorităţile administrative ierarhic superioare asupra celor inferioare, în baza raportului de subordonare dintre ele, ori de câte ori este nevoie, fără a fi necesar să fie prevăzut în vreun text de lege. Se efectuează fie din oficiu, fie în urma recursului ierarhic (plângerea adresată de un particular autorităţii administrative superioare).

Tutela administrativă reprezintă controlul exercitat de către anumite organe ale administraţiei publice centrale (instituţia prefectului) asupra autorităţilor administrative descentralizate, în cazurile prevăzute expres de lege.

Controlul administrativ extern specializat se exercită de către autorităţi ale administraţiei publice, instituţii publice şi organe special constituite prin lege, care au atribuţii de control. Este vorba de două categorii de organe:
a) controlul exercitat de diferite inspecţii şi inspectorate de stat sau de către unele poliţii (ex: Inspecţia Muncii, Inspecţia Sanitară de Stat, Inspecţia de Audit Public Intern, Inspeţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor etc.)
b) controlul exercitat de organe special constituite pentru control (Curtea de Conturi, Garda Financiară şi Garda de Mediu)

3. Comentaţi controlul exercitat de Curtea de Conturi, Garda Financiară şi Garda
Naţională de Mediu.

Răspuns:

Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public. Funcţia de control a Curţii de Conturi se realizează prin proceduri de audit public extern prevăzute în standardele proprii de audit, elaborate în conformitate cu standardele de audit internaţionale general acceptate. Este o autoritate centrală autonomă care face parte din administraţia publică de specialitate.

Garda Financiară exercită controlul operativ şi inopinat, cu excepţia controlului fiscal, privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte din domeniul economic, financiar şi vamal care au ca efect evaziunea şi frauda fiscală.

Garda Naţională de Mediu este un corp specializat de inspecţie şi control, iar comisarii sunt funcţionari publici cu statut specific, care pot lua măsuri de sancţionare, de suspendare/sistare a activităţii ca urmare a poluării şi deteriorării mediului sau pentru nerespectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare şi a măsurilor stabilite în notele de constatare şi în rapoartele de inspecţie şi control.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO