duminică, 17 ianuarie 2010

Întrebări Drept administrativ II 14

1. Clasificaţi funcţiile publice potrivit Legii nr. 188/1999 şi explicaţi fiecare categorie în parte.

Răspuns:

Capitolul II al Legii nr. 188/1999 se numeşte “Clasificarea funcţiilor publice. Categorii de funcţionari publici”. Prima clasificare, având în vedere natura atribuţiilor, este descrisă în art. 7, alin. (1) lit. a), rezultând două grupe:
a) funcţii publice generale – “ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor cu caracter general şi comun tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice, în vederea realizării competenţelor lor generale”
b) funcţii publice specifice – “ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor cu caracter specific unor autorităţi şi instituţii publice, în vederea realizării competenţelor lor specifice sau care necesită competenţe şi responsabilităţi specifice”.

A doua clasificare a funcţiilor publice, expusă în art. 7 alin. (1) lit. b) şi art. 9 din Legea nr. 188/1999, republicată, se raportează la nivelul studiilor necesare ocupării lor, rezultând trei clase:
a) funcţii publice din clasa I – cuprinde funcţiile publice a căror ocupare cere studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
b) funcţii publice din clasa a II-a – cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;
c) funcţii publice din clasa a III-a – cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer studii medii liceale, absolvite cu diplomă.

A treia clasificare, din art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999, republicată, are în vedere trei grupe:
a) funcţiile publice de stat – stabilite şi avizate, potrivit legii, în cadrul ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în cadrul autorităţilor administrative autonome;
b) funcţiile publice teritoriale - funcţiile publice stabilite şi avizate, potrivit legii, în cadrul instituţiei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale;
c) funcţiile publice locale - funcţiile publice stabilite şi avizate, potrivit legii, în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora.

A patra clasificare, din art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, are în vedere nivelul atribuţiilor titularului funcţiei publice, rezultând următoarele categorii:
a) înalţi funcţionari publici;
b) funcţionari publici de conducere;
c) funcţionari publici de execuţie.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO