duminică, 22 august 2010

Alte întrebări drept administrativ II, (01)

01. Enumeraţi tipurile de fapte administrative

Răspuns:

a) actele juridice;
b) actele politice;
c) faptele materiale juridice;
d) operaţiunile materiale tehnice.

02. De câte feluri sunt actele juridice ale autorităţilor administraţiei publice?

Răspuns:

a) actele administrative;
b) contractele administrative;
c) contractele civile.

03. Definiţi actele administrative

Răspuns:
Sunt manifestări unilaterale de voinţă, făcute în scopul de a produce efecte juridice, a căror realizare este garantată de puterea publică cu care sunt înzestrate autorităţile administraţiei publice.

04. Ce sunt contractele administrative?

Răspuns:
Se încheie de către autorităţile administraţiei publice şi, de regulă, un particular, în vederea realizării unui interes general sau pentru buna funcţionare a serviciilor publice. Sunt supuse regimului administrativ.

05. Ce sunt contractele civile?

Răspuns:
Se încheie de autorităţile administraţiei publice în calitatea lor de persoană juridică (de drept civil) şi se realizează, în principal, în regim de drept civil (de drept comun).

06. Ce sunt actele cu caracter exclusiv politic?

Răspuns:
Declaraţii de voinţă prin care se afirmă anumite principii directoare sau se precizează atitudinea pe care autorităţile emitente înţeleg să o ia referitor la conducerea statului.

07. Definiţi faptele materiale juridice

Răspuns:
Transformări în lumea materială înconjurătoare care produc efecte juridice, independent de existenţa unei manifestări de voinţă în acest scop.

08. De câte feluri sunt faptele materiale juridice?

Răspuns:

a) licite (acţiuni permise care sunt conforme cu legea);
b) ilicite (în contradicţie cu legea, cu interesele statului ori ale colectivităţilor locale).

09. Definiţi operaţiunile materiale tehnice

Răspuns:
Au fost caracterizate ca activităţi ale administraţiei publice în vederea îndeplinirii de către acestea a atribuţiilor conferite de lege, care nu produc prin ele însele efecte juridice. Ex: avizele, dările de seamă, propunerile, permisele ş.a.

10. Clasificaţi operaţiunile materiale tehnice

Răspuns:

a) cu caracter preponderent intelectual, adică presupun un act de voinţă (ex: avizele, referatele, rapoartele întocmite de organele administraţiei publice);
b) produc transformări în lumea materială fără să fie necesară vreo manifestare voliţională (ex: furnizarea energiei electrice şi termice, îngrijirea bolnavilor în instituţiile de specialitate, administrarea tratamentului medical etc.).

11. Care simt cele două mari categorii de forme concrete de activitate a organelor administraţiei publice?

Răspuns:

a) formele cărora li se aplică regimul administrativ de putere (actul administrativ, contractul administrativ şi operaţiunea administrativă);
b) formele cărora nu li se aplică regimul administrativ de putere (actele juridice efectuate în virtutea capacităţii civile, operaţiunile tehnico-administrative, operaţiunile direct productive).

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO