vineri, 27 august 2010

Alte întrebări drept administrativ II, (27)

01. Enumeraţi cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei?

Răspuns:

a) legitima apărare;
b) starea de necesitate;
c) constrângerea fizică sau morală;
d) cazul fortuit;
e) iresponsabilitatea;
f) beţia involuntară completă;
g) eroarea de fapt;
h) infirmitatea, dacă are legătură cu fapta săvârşită.

02. Cine constată caracterul contravenţional al faptei?

Răspuns:
Instanţa de judecată.

03. Care este impactul prescripţiei?

Răspuns:
Constituie o cauză de înlăturare a aplicării sancţiunii amenzii contravenţionale şi o cauză de înlăturare a executării acestei sancţiuni.

04. Care este termenul de prescriere a aplicării sancţiunii amenzii contravenţionale?

Răspuns:
6 luni de la data săvârşirii faptei. În cazul contravenţiilor continue, termenul de 6 luni curge de la data constatării faptei.

05. În ce termen se prescrie executarea sancţiunii amenzii contravenţionale dacă procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului.

Răspuns:
1 lună.

06. Cum se constată contravenţia?

Răspuns:
Printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, denumite în mod generic agenţi constatatori.

07. Care sunt menţiunile pe care trebuie să le cuprindă în mod obligatoriu procesul-verbal de constatare a contravenţiei?

Răspuns:

a) data şi locul unde este încheiat;
b) numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator;
c) datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului;
d) descrierea faptei contravenţionale, cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
e) indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia;
f) indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie;
g) posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate;
h) termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea.

08. Care sunt elementele ce trebuie să figureze în procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi a căror lipsă atrage nulitatea procesului-verbal

Răspuns:

a) numele, prenumele şi calitatea agentului constatator;
b) numele şi prenumele contravenientului (în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii şi a sediului acesteia);
c) lipsa faptei săvârşite;
d) lipsa datei comiterii acesteia;
e) lipsa semnăturii agentului constatator.

09. Care este calea specifică de atac în materie contravenţională?

Răspuns:
Plângerea, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO