luni, 16 august 2010

Întrebări drept financiar (09)

01. Cum se stabilesc cheltuielile de personal?

Răspuns:
Pe baza principiului dimensionării stricte a personalului de specialitate, administrativ şi auxiliar finanţat de la buget, în concordanţă cu necesitatea realizării programelor şi atribuţiilor fiecărei instituţii.

02. Cum se determină cheltuielile materiale şi prestările de servicii?

Răspuns:
Pe baza calculelor proprii al ordonatorilor principali de credite şi a actelor normative specifice fiecărui domeniu de activitate, analizându-se necesitatea, oportunitatea şi eficacitatea fiecărei cheltuieli pentru a se asigura condiţii normale fiecărei instituţii.

03. Cum se fundamentează cheltuielile de capital (sumele de bani care se solicită cu titlu de cheltuieli de capital pentru obiectivele de investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat)?

Răspuns:
După ce au fost luate în calcul toate posibilităţile de finanţare din surse proprii şi din alte surse atrase.

04. Ce sunt alocaţiile?

Răspuns:
Alocaţiile pentru instituţiile publice ale căror cheltuieli curente şi de capital se asigură potrivit legii din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat, se stabilesc în funcţie de programele de activitate ale acestora.

05. Ce sunt subvenţiile?

Răspuns:
Subvenţiile pentru unele produse şi activităţi, precum şi subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif, se stabilesc în concordanţă cu actele normative care constituie temeiul legal al acordării lor, pe baza unor fundamentări corespunzătoare, în funcţie de natura subvenţiilor solicitate.

06. Care este termenul limită până când se depun la Ministerul Economiei şi Finanţelor proiectele de bugete anuale ale ministerelor şi celorlalte organe centrale de stat, însoţite de documentaţia necesară pentru investiţii şi de expuneri de motive, atât pentru venituri cât şi pentru cheltuieli?

Răspuns:
1 august.

07. Care sunt atribuţiile pe care Ministerul Economiei şi Finanţelor le are în legătură cu elaborarea proiectului bugetului de stat?

Răspuns:

a) să examineze dacă priorităţile şi obiectivele cuprinse în documentul de politică şi strategie prezentat de ordonatorii principali de credite sunt în concordanţă cu priorităţile politicii guvernamentale şi cu datele înscrise în proiectul de buget, precum şi dacă solicitările bugetare sunt realiste şi fundamentate prin informaţiile transmise;
b) să asigure corelarea politicilor sectoriale cu resursele posibil de mobilizat în condiţii de finanţare neinflaţionistă;
c) să grupeze şi să sistematizeze estimările, pe anii următori, formulate de către ordonatorii principali de credite în proiectele de buget, pe naturi agregate de cheltuieli, în funcţie de obiectivele prioritare, economice şi sociale.

08. În ce constă însuşirea proiectului bugetului anual al statului de către Guvern?

Răspuns:
O ultimă, dar atentă, analiză şi verificare a cifrelor bugetare de venituri şi cheltuieli şi aprobarea acestora, cu sau fără modificări, cu acordul unanim al membrilor săi.

09. Care este data limită la care proiectul bugetului de stat este înaintat Parlamentului?

Răspuns:
15 octombrie.

10. Care sunt documentele anexă care trebuie să însoţească proiectul de buget trimis Parlamentului?

Răspuns:

a) raportul privind situaţia macroeconomică a ţării pentru anul următor şi proiecţia acesteia în următorii trei ani;
b) proiectul legii bugetare anuale.

11. Cine aprobă bugetul de stat?

Răspuns:
Parlamentul. Cele două camere ale Parlamentului României au drepturi egale cu privire la aprobarea bugetului de stat, drepturi pe care şi le exercită prin dezbaterea şi aprobarea bugetului anual, în şedinţă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului.

12. Care este termenul limită pentru aprobarea bugetului statului de către Parlament?

Răspuns:
Până cel târziu cu 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO