vineri, 27 august 2010

Alte întrebări drept administrativ II, (25)

01. Definiţi abaterea administrativă

Răspuns:
Încălcarea sau nesocotirea normelor de drept administrativ reprezintă un fapt administrativ ilicit, numit şi abatere administrativă.

02. Definiţi răspunderea contravenţională

Răspuns:
Principala formă a răspunderii administrative, care intervine numai în situaţia săvârşirii unei fapte calificate expres de lege drept contravenţie.

03. Care este scopul legii contravenţionale (O.G. nr. 2/2001)?

Răspuns:
Apără valorile sociale care nu sunt ocrotite prin legea penală.

04. Definiţi contravenţia

Răspuns:
Constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege, ordonanţă, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

05. Care sunt trăsăturile contravenţiei?

Răspuns:

a) fapta este săvârşită cu vinovăţie;
b) fapta este stabilită şi sancţionată prin lege şi celelalte acte normative.

06. Care sunt cerinţele pe care trebuie să le satisfacă actele normative prin care se stabilesc contravenţii?

Răspuns:
Trebuie să cuprindă descrierea faptelor ce constituie contravenţii şi sancţiunea ce urmează a se aplica pentru fiecare dintre acestea. În cazul sancţiunii cu amendă, se vor stabili limita minimă şi maximă a acesteia sau, după caz, cote procentuale din anumite valori. Se pot stabili şi tarife de determinare a despăgubirilor pentru pagubele pricinuite prin săvârşirea contravenţiilor.

07. Care este subiectul pasiv al răspunderii contravenţionale?

Răspuns:
Sancţiunile contravenţionale se aplică persoanelor fizice care au săvârşit contravenţiile. Persoana fizică este socotită subiect pasiv al răspunderii contravenţionale, adică cel asupra căruia i se aplică sancţiunea juridică de către subiectul activ, care este, de regulă, o autoritate a administraţiei publice centrale sau locale.

Persoana juridică autoare a contravenţiei este şi ea subiect pasiv al răspunderii contravenţionale.

08. Care este vârsta minimă de la care persoana fizică răspunde contravenţional?

Răspuns:
14 ani.

09. Care este vârsta minimă de la care persoana fizică poate fi sancţionată cu obligarea la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

Răspuns:
16 ani.

10. Enumeraţi sancţiunile contravenţionale principale

Răspuns:

a) avertismentul;
b) amenda contravenţională;
c) prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

11. Enumeraţi sancţiunile contravenţionale complementare

Răspuns:

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii;
b) suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi;
c) închiderea unităţii;
d) blocarea contului bancar;
e) suspendarea activităţii agentului economic;
f) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exterior, temporar sau definitiv;
g) desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO