vineri, 13 august 2010

Alte întrebări la drept penal, partea generală II, 11

01. Enumeraţi condiţiile suspendării sub supraveghere

Răspuns:

a) pedeapsa cu închisoarea să nu fie mai mare de 4 ani;
b) dacă pedeapsa a fost aplicată pentru concurs de infracţiuni, suspendarea se poate dispune numai dacă aceasta nu depăşeşte 3 ani;
c) infractorul să nu fi fost anterior condamnat la o pedeapsă cu închisoarea mai mare de un an, afară de cazul când condamnarea intră într-una din situaţiile prevăzute de art. 38 C.pen.;
d) instanţa trebuie să aprecieze că reeducarea inculpatului poate avea loc şi în libertate.

02. Care este termenul de încercare în cazul suspendării sub supraveghere?

Răspuns:
2-5 ani la care se adună durata pedepsei stabilită pentru infracţiunea pentru care s-a dispus suspendarea sub supraveghere.

03. În ce condiţii are loc revocarea şi anularea suspendării sub supraveghere?

Răspuns:
Ca şi la suspendarea condiţionată. Mai există în plus o cauză de revocare obligatorie atunci când condamnatul nu respectă obligaţiile şi măsurile de supraveghere impuse.

04. Enumeraţi cazurile speciale de suspendare a executării pedepsei

Răspuns:

a) suspendarea în cazul pierderii capacităţii de muncă;
b) suspendarea în cazul infracţiunii de abandon de familie;
c) suspendarea în cazul infracţiunilor comise de minori.

05. Definiţi liberarea condiţionată

Răspuns:
Este o modalitate de individualizare administrativă a executării pedepsei închisorii, constând în executarea pedepsei în regim de libertate din momentul în care sunt îndeplinite condiţiile legale.

06. Enumeraţi condiţiile liberării condiţionate

Răspuns:

a) condamnatul să fie stăruitor în muncă;
b) condamnatul să fie disciplinat;
c) condamnatul să dea dovezi temeinice de îndreptare;
d) să fie executată o fracţiune din pedeapsa aplicată.

07. Delimitaţi fracţiunile de pedeapsă care trebuie să fi fost executate înaintea liberării condiţionate

Răspuns:

a) în cazul unei infracţiuni intenţionate – 2/3 din pedeapsă atunci când aceasta este mai mică de 10 ani şi ¾ din pedeapsă când aceasta depăşeşte durata de 10 ani;
b) în cazul infracţiunii din culpă – ½ din pedeapsă atunci când aceasta este mai mică de 10 ani şi 2/3 din pedeapsă atunci când aceasta este mai mare de 10 ani.

08. În ce constă regimul special al liberării condiţionate?

Răspuns:

a) în cazul persoanelor care, din cauza stării sănătăţii sau din alte cauze, nu mai sunt folosite sau nu au fost niciodată folosite la muncă (se acordă liberarea condiţionată după executarea fracţiunilor de pedeapsă prevăzute de lege);
b) minorii care ajung la vârsta de 18 ani, precum şi ceilalţi condamnaţi care ajung la 60 de ani bărbaţii şi 55 de ani femeile (sunt liberaţi condiţionat pentru infracţiuni comise cu intenţie după executarea 1/3 din pedeapsă atunci când aceasta este mai mică de 10 ani şi ½ din pedeapsă când aceasta depăşeşte 10 ani; pentru infracţiunile din culpă fracţiunile sunt de ¼ din pedeapsă atunci când aceasta este mai mică de 10 ani şi de 1/3 din pedeapsă când aceasta este mai mare de 10 ani).

09. Care sunt efectele liberării condiţionate?

Răspuns:

a) efectul imediat – punerea în libertate a persoanei;
b) efectul definitiv – la împlinirea duratei pedepsei, aceasta este considerată ca executată (nu se produce cocnomitent şi reabilitarea de drept).

10. În ce condiţii este obligatorie revocarea liberării condiţionate?

Răspuns:
În situaţia în care infractorul a comis una din următoarele categorii de infracţiuni:
a) infracţiunea de omor;
b) infracţiuni contra siguranţei statului;
c) infracţiuni contra păcii sau omenirii;
d) infracţiuni săvârşite cu intenţie care au avut ca urmare moartea victimei;
e) infracţiuni care au produs consecinţe deosebit de grave.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO