marți, 17 august 2010

Întrebări drept financiar (13)

01. Cine are autoritatea să contracteze şi să garanteze împrumuturi de stat interne şi externe în România?

Răspuns:
Guvernul, numai prin Ministerul Economiei şi Finanţelor.

02. Ce este garanţia de stat?

Răspuns:
Acea obligaţie a statului care se execută numai în cazul în care beneficiarul împrumutului nu are capacitatea să achite (în întregime sau parţial) împrumutul împreună cu costurile aferente convenite prin contractul de împrumut.

03. Cum are loc încetarea valabilităţii scrisorii de garanţie?

Răspuns:
Prin stingerea obligaţiilor care decurg din contractul de împrumut.

04. Sub ce forme se realizează împrumutul de stat intern?

Răspuns:

a) emiterea şi vânzarea unor titluri de stat;
b) împrumuturile de la băncile comerciale ori de la alte instituţii de credit;
c) împrumuturi temporare din Contul Curent General al Trezoreriei Statului.

05. Ce sunt titlurile de stat?

Răspuns:
Titlurile de stat se emit de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, la valori nominale stabilite în raport de necesităţile băneşti de echilibrare a executării bugetului pe anul respectiv.

06. Clasificaţi titlurile de stat

Răspuns:

a) emise pe termen scurt, maxim un an (bonurile de tezaur şi certificatele de trezorerie, purtătoare de dobândă sau cu discount);
b) pe termen mediu sau lung (obligaţiunile de stat, purtătoare de dobândă sau cu discount şi cu scadenţa de peste un an de la emisie).

07. Când se rambursează valoarea titlurilor de stat?

Răspuns:
La scadenţă, termenul de răscumpărare trebuind să fie precizat în condiţiile de emisiune. Odată rambursată valoarea titlurilor de stat, obligaţiile statului se sting.

08. În ce condiţii se poate desfăşura împrumutul temporar din disponibilităţile Contului Curent General al Trezoreriei?

Răspuns:
Doar în cazuri excepţionale, atunci când este absolut necesar (ex: este scadentă o parte însemnată a datoriei publice). Preluarea din această sursă se face pe bază de convenţie, pentru o perioadă scurtă de timp şi fără dobândă.

09. Definiţi creditul extern

Răspuns:
Este creditul acordat de către state, instituţii financiare internaţionale, bănci (sau consorţii bancare) ori de către alte persoane juridice şi/sau fizice unor ţări, bănci sau alte persoane juridice ori fizice străine.

10. Care sunt formele sub care se poate prezenta creditul extern?

Răspuns:

a) credite acordate de către instituţii financiare internaţionale unor state sau unor organizaţii (statale ori neguvernamentale);
b) credite interguvernamentale acordate direct sau prin instituţii de credit de către unele state altor state;
c) credite acordate de către state, instituţiile bancare particulare sau de către consorţii bancare, altor state;
d) credite acordate de băncile particulare şi firmele comerciale ale unor state băncilor particulare şi firmelor comerciale ale altor state.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO