sâmbătă, 14 august 2010

Alte întrebări la drept penal, partea generală II, 15

01. Care sunt cele două categorii ale prescripţiei?

Răspuns:

a) prescripţia răspunderii penale;
b) prescripţia executării pedepsei.

02. Ce este prescripţia răspunderii penale?

Răspuns:
O sancţiune la adresa pasivităţii organelor judecătoreşti care au avut dreptul să-l stragă la răspundere pe infractor.

03. Care sunt termenii de prescripţie a răspunderii penale pentru persoana fizică?

Răspuns:

a) pentru pedeapsă cu detenţiunea pe viaţă sau cu închisoarea mai mare de 15 ani – termenul este de 15 ani;
b) pentru pedeapsă cuprinsă între 10-15 ani – termenul este de 10 ani;
c) pentru pedeapsă cuprinsă între 5-10 ani – termenul este de 8 ani;
d) pentru pedeapsă cuprinsă între 1-5 ani – termenul este de 5 ani;
e) pentru pedeapă cu închisoare până la un an sau amendă – termenul este de 3 ani.

În cazul minorilor termenul de prescripţie se reduce la jumătate.

04. Care sunt termenii de prescripţie a răspunderii penale pentru persoana juridică?

Răspuns:

a) 10 ani – când legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani;
b) 5 ani – când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 10 ani sau amendă.

05. Din ce moment începe să curgă termenul de prescripţie?

Răspuns:
De la data săvârşirii infracţiunii.

06. Când are loc întreruperea prescripţiei?

Răspuns:
Atunci când intervine un act de tragere la răspundere penală a făptuitorului sau atunci când se efectuează orice act de procedură care trebuie comunicat învinuitului sau inculpatului.

07. Clasificaţi cauzele suspendării cursului prescripţiei?

Răspuns:

a) suspendare de drept;
b) suspendare de fapt.

08. Care sunt cauzele suspendării de drept?

Răspuns:
Atunci când, potrivit legii, există o cauză care împiedică punerea în mişcare sau continuarea acţiunii penale, sau când procesul penal este suspendat pe motivul existenţei unei boli grave a învinuitului.

09. Care sunt cauzele suspendării de fapt?

Răspuns:
Situaţiile când împrejurări de fapt neprevăzute împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale sau continuarea procesului penal.

10. Care este diferenţa între întreruperea şi suspendarea prescripţiei?

Răspuns:
După întrerupere începe să curgă un nou termen de la începutul său, iar după suspendare cursul termenului continuă după dispariţia cauzei de suspendare, luându-se în calcul şi perioada anterioară intervenirii suspendării.

11. În ce constă prescripţia specială?

Răspuns:
Pentru a evita o prescripţie perpectuă, legiuitorul a reglementat prescripţie specială care are ca efect înlăturarea răspunderii penale pentru fapta comisă, indiferent de numărul întreruperilor, dacă termenul de prescripţie a fost depăşit cu încă jumătate din durata sa.

12. Care este efectul prescripţiei executării pedepsei?

Răspuns:
Are ca efect considerarea ca executată a pedepsei după trecerea unui interval de timp prevăzut de lege. Pedeapsa se consideră executată şi se ia în considerare la starea de recidivă.

13. Care sunt termenele de prescripţie a executării pedepsei în cazul persoanei fizice?

Răspuns:

a) 20 de ani – pentru pedeapsa cu detenţiunea pe viaţă sau cu închisoare mai mare de 15 ani;
b) o perioadă fixă de 5 ani la care se adaugă jumătate din pedeapsa aplicată – pentru o pedeapsă cu închisoarea de până la 15 ani;
c) 3 ani – pentru o pedeapsă cu amenda;
d) 1 an – pentru sancţiuni cu caracter administrativ.

În cazul minorilor, termenul de prescripţie se reduce la jumătate.

14. Care sunt termenele de prescripţie a executării pedepsei în cazul persoanei juridice?

Răspuns:
Termenul de prescripţie a executării pedepsei aplicate persoanei juridice este de 5 ani.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO