sâmbătă, 14 august 2010

Întrebări drept financiar (02)

01. Care sunt funcţiile finanţelor publice?

Răspuns:

a) funcţia de repartiţie;
b) funcţia de control.

02. În ce constă funcţia de repartiţie?

Răspuns:
Se realizează în procesul de formare şi repartizare a mijloacelor băneşti sau, mai concret, în momentul repartiţiei produsului social şi a venitului naţional.

03. În ce constă funcţia de control?

Răspuns:
Răspunde cerinţei impuse de societate, având ca scop asigurarea legalităţii şi creşterea eficienţei economice printr-o mai bună administrare a banului public.

04. Care sunt mijloacele prin care statul se implică în viaţa social-economică?

Răspuns:

a) bugetul central şi bugetele locale;
b) sistemul fiscal (de impunere);
c) programarea economică;
d) creditul;
e) controlul financiar, etc.

05. Care sunt modalităţile prin care statul intervine în viaţa economică?

Răspuns:

a) realizarea resurselor financiare;
b) utilizarea resurselor financiare pentru realizarea obiectivelor urmarite.

06. În ce constă activitatea financiară a statului?

Răspuns:
Un complex de acţiuni şi activităţi desfăşurate în principal de organele de stat, dar şi de către agenţi economici, de alte persoane juridice şi/sau de persoane fizice şi care – îmbrăcând forma relaţiilor financiare – privesc constituirea, repartizarea şi utilizarea fondurilor băneşti publice destinate dezvoltării (acumulării) şi consumului social.

07. Enumeraţi principiile activităţii financiare a statului

Răspuns:

a) conducerea şi orientarea activităţii de către stat;
b) realizarea gestiunii economico-financiare şi a autofinanţării;
c) participarea agenţilor economici într-o măsură crescândă la constitureia fondurilor de resurse financiare ale statului;
d) perfecţionarea stimulării materiale;
e) întărirea răspunderii şi asigurarea legalităţii;
f) organizarea activităţii economico-financiare pe baze bugetare (prin evidenţierea distinctă a veniturilor şi cheltuielilor);
g) perfecţionarea controlului financiar etc.

08. În ce se concentrează resursele financiare publice?

Răspuns:

a) bugetul central;
b) bugetul asigurărilor sociale;
c) bugetele locale.

09. Cum se înfăţişează bugetul?

Răspuns:
Ca o balanţă având de o parte veniturile, iar de cealaltă parte cheltuielile.

10. Care sunt principalele venituri?

Răspuns:

a) impozitele (60-70%);
b) cotizaţiile pentru asigurări sociale (15-25%).

11. Care sunt principalele cheltuieli?

Răspuns:

a) asigurările sociale (cca. 47%);
b) apărarea;
c) ordinea publică;
d) educaţia,
e) sănătatea.

12. Ce înseamnă buget echilibrat? Dar buget excedentar? Dar buget deficitar?

Răspuns:
Bugetul este echilibrat atunci când cifrele de venituri sunt egale sau sensibil apropiate de cele referitoare la cheltuieli. Bugetul este excedentar când cuantumul veniturilor depăşeşte cuantumul cheltuielilor. Când totalul cheltuielilor depăşeşte veniturile, bugetul este deficitar.

13. Care este bugetul cel mai benefic pentru economia naţională?

Răspuns:
Alternanţa dintre un buget echilibrat şi un buget uşor deficitar, situaţie care se apreciază că ar fi de natură a stimula şi susţine dezvoltarea economică.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO