vineri, 20 august 2010

Test drept penal, partea generală II (1)

01. Termenul I al recidivei poate să constea într-o infracţiune:
a) praeterintenţionată;
b) comisă din culpă;
c) amnistiată postcondamnatoriu.

Soluţie: a)

02. Intră în conţinutul pedepsei accesorii:
a) interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat;
b) interzicerea de a se afla în anumite localităţi;
c) expulzarea.

Soluţie: a)

03. Constituie act de complicitate pedepsibilă:
a) promisiunea de favorizare făcută în cursul săvârşirii faptei;
b) simpla asistenţă la săvârşirea faptei, în absenţa existenţei unei legături subiective între autor şi respectiva persoană;
c) determinarea unei persoane să comită o faptă prevăzută de legea penală.

Soluţie: a)

04. Circumstanţa atenuantă a provocării:
a) este o circumstanţă personală;
b) este o circumstanţă judiciară;
c) nu este condiţionată de existenţa unei proporţii între actul provocator şi ripostă.

Soluţie: nimic

05. Constituie circumstanţe agravante legale:
a) comiterea faptei din motive josnice;
b) săvârşirea faptei prin violenţă asupra membrilor familiei;
c) săvârşirea faptei pe temei de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie, apartenenţă politică, convingeri, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boala cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA.

Soluţie: a), b), c)

06. Constituie caz de revocare obligatorie a liberării condiţionate:
a) comiterea oricărei infracţiuni intenţionate în termenul de încercare;
b) comiterea unei infracţiuni din culpă în termenul de încercare;
c) neîndeplinirea obligaţiilor civile în termenul de încercare.

Soluţie: nimic

07. Măsura de siguranţă a interdicţiei de a reveni în locuinţa familiei se ia:
a) pe o durată determinată;
b) doar la cererea părţii vătămate;
c) doar dacă inculpatul a fost condamnat la pedeapsa închisorii de cel puţin 1 an.

Soluţie: a), b), c)

08. Înlătură răspunderea penală:
a) prescripţia executării pedepsei;
b) amnistia postcondamnatorie;
c) împăcarea părţilor.

Soluţie: c)

09. Enumeraţi 2 asemănări şi 2 deosebiri între concursul de infracţiuni şi pluralitatea intermediară.

Răspuns:


Asemănări:
a) Atât concursul de infracţiuni cât şi pluralitatea presupun ca acelaşi infractor să fi comis două sau mai multe infracţiuni.
b) În ambele situaţii, cel puţin două dintre infracţiuni atrag condamnarea făptuitorului.
c) Sancţionarea concursului de infracţiuni şi a pluralităţii intermediare este aceeaşi (art. 40 C.pen.).

Deosebiri:
a) Pluralitatea intermediară diferă de concursul de infracţiuni prin faptul că între cele două infracţiuni a intervenit o hotărâre definitivă condamnatoare pentru prima infracţiune.
b) În cazul pluralităţii intermediare, cel de-al doilea termen poate fi comis în caz de evadare, în vreme ce concursul de infracţiuni nu permite asta.

10. Enumeraţi 2 deosebiri între complicitatea intelectuală şi complicitatea negativă.

Răspuns:

a) Complicitatea intelectuală urmăreşte întărirea rezoluţiei infracţionale a autorului, având un rol activ, existând legătura subiectivă între autor şi complice. Complicitatea negativă constă în aisstarea la săvârşirea acţiunii de autor, având un rol pasiv, în absenţa legăturii subiective.
b) Complicitatea intelectuală se pedepseşte. Complicitatea negativă, cu excepţia unor cazuri, nu.

11. Enumeraţi cazurile de revocare obligatorie a suspendării executării sub supraveghere a pedepsei.

Răspuns:

a) în termenul de încercare, condamnatul săvârşeşte o nouă infracţiune intenţionată care este descoperită în termenul de încercare;
b) infractorul nu-şi îndeplineşte în termenul de încercare obligaţia de a plăti despăgubirile civile stabilite de instanţă prin hotărârea de condamnare;
c) condamnatul nu respectă obligaţiile şi măsurile de supraveghere impuse.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO