duminică, 8 august 2010

Întrebări la dreptul familiei (XXIII)

01. În ce situaţie este necesară instituirea curatelei?

Răspuns:
Fiind un mijloc subsidiar şi temporar de asigurare a protecţiei intereselor minorului, curatela se instituie dacă se iveşte o contrarietate de interese între copil şi părinţi sau între copiii aflaţi sub aceeaşi ocrotire părintească, cel mai adesea în materie succesorală.

02. Enumeraţi situaţiile în care sarcina înfăptuirii ocrotirii părinteşti revine, în întregime, unui singur părinte.

Răspuns:

a) decesul unuia dintre părinţi;
b) decăderea din drepturi a unuia dintre părinţi;
c) punerea sub interdicţie a unuia dintre părinţi;
d) neputinţa, din orice împrejurare, a unuia dintre părinţi de a-şi manifesta voinţa.

03. Ce este decăderea din drepturi a unuia dintre părinţi?

Răspuns:
Decăderea totală sau parţială din drepturile părinteşti este unica sancţiune specifică dreptului familiei, care poate fi pronunţată de instanţa judecătorească pentru abuzuri sau neglijenţe grave ale părintelui, de natură să pună în pericol dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială a copilului.

04. De ce părintele decăzut din drepturi nu este concomitent scutit de obligaţia de a da întreţinere copilului?

Răspuns:
Întâi pentru că temeiul obligaţiei legale de întreţinere se află în raporturile de filiaţie, nealterate de aplicarea sancţiunii, iar apoi pentru că sunt revocate drepturi ale părintelui, nu şi drepturi ale copilului, prin urmare obligaţiile părintelui, corelative drepturilor copilului, rămân cât se poate de active.

05. Ce este scindarea ocrotirii părinteşti?

Răspuns:
Este acea împrejurare în care fie părinţii exercită ocrotirea părintească în mod neegal între ei, fie ocrotirea copilului este redistribuită între părinţi şi persoana, familia sau instituţia la care minorul se află în plasament.

06. Enumeraţi cazurile scindării ocrotirii părinteşti.

Răspuns:

a) desfacerea căsătoriei părinţilor copilului;
b) desfiinţarea căsătoriei părinţilor;
c) încredinţarea copilului din afara căsătoriei consecutiv stabilirii filiaţiei sale;
d) plasamentul copilului.

07. În ce constă scindarea ocrotirii părinteşti în cazul desfacerii căsătoriei părinţilor copilului?

Răspuns:
Dacă minorul este încredinţat unuia dintre părinţi, acesta va exercita în privinţa sa drepturile şi îndatoririle părinteşti. Celălalt părinte păstrează dreptul de a avea legături personale cu copilul, precum şi dreptul de a vechea la creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia. De asemenea, părintele are în continuare obligaţia de a da întreţinere copilului.

08. Care sunt situaţiile scindării ocrotirii părinteşti asimilate juridic divorţului?

Răspuns:
Situaţia părinţilor din afara căsătoriei.

09. Care dintre măsurile de protecţie specială prevăzute de Legea nr. 272/2004 scindează ocrotirea părintească? Ce se întâmplă în cazul celorlalte măsuri?

Răspuns:
Dintre măsurile de protecţie specială prevăzute de Legea nr. 272/2004 – plasament, plasament de urgenţă şi supraveghere specializată (art. 55) – numai plasamentul copilului scindează ocrotirea părintească, şi asta doar în cazurile în care măsura este dispusă de instanţa de judecată.

Scindarea ocrotirii părinteşti nu are loc în cazul plasamentului în regim de urgenţă, pentru că pe durata măsurii se suspendă de plin drept exerciţiul drepturilor părinteşti.

Nici măsura supravegherii specializate a copilului care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspunde penal nu pune în discuţie scindarea ocrotirii părinteşti, de astă dată pentru că nici nu-i aduce atingere, măsura în sine constând în menţinerea copilului în familie, sub condiţia respectării de către acesta a unor obligaţii de natură să-i corijeze conduita.

10. În ce situaţie este dispusă măsura plasamentului de către comisia pentru protecţia copilului, şi în ce situaţie de către instanţa judecătorească? Care sunt consecinţele la nivelul exercitării drepturilor şi îndatoririlor părinteşti?

Întrebări:
Măsura plasamentului este dispusă de către comisia pentru protecţia copilului dacă acesta nu poate fi lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile acestora, precum şi a copilului care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspunde penal, în ambele cazuri numai dacă există acordul părinţilor.

Pentru aceleaşi situaţii, în cazul în care nu există acordul părinţilor sau al unuia dintre ei, măsura plasamentului poate fi dispusă exclusiv de către instanţa judecătorească.

Plasamentul hotărât de către comisia pentru protecţia copilului nu aduce atingere drepturilor şi îndatoririlor părinteşti, care se menţin pe toată durata plasamentului.

În schimb, plasamentul copilului în temeiul hotărârii instanţei are ecou în planul exercitării ocrotirii părinteşti, în sensul că drepturile şi îndatoririle părinteşti vor fi exercitate, respectiv îndeplinite, fie de către preşedintele consiliului judeţean (primarul sectorului municipiului Bucureşti) în cazul copilului pentru care nu a putut fi instituită tutela, fie potrivit deciziei instanţei în toate celelalte cazuri.

11. Care este sancţiunea aplicabilă în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzoare a îndatoririlor părinteşti?

Răspuns:
Decăderea din drepturile părinteşti.

12. Care este instanţa competentă în materia decăderii din drepturile părinteşti? Cine are competenţa sesizării acesteia?

Răspuns:
Competenţa aparţine judecătoriei, iar sesizarea instanţei intră în atribuţiile direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului. Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti poate fi cerută şi de către procuror.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO