luni, 23 august 2010

Alte întrebări drept administrativ II, (06)

01. Care este momentul în care actele administrative încep să producă efecte?

Răspuns:

a) momentul publicării, pentru actele administrative normative;
b) momentul comunicării, pentru actele administrative individuale.

02. Enumeraţi excepţiile de la regula conform căreia actele administrative încep să producă efecte juridice din momentul publicării şi cele cu caracter individual din momentul comunicării

Răspuns:

a) actele administrative care prevăd o dată ulterioară de la care intră în vigoare sau de la care produc efecte juridice;
b) actele adminstrative cu caracter retroactiv, adică acele acte care constată existenţa sau întinderea unor drepturi şi obligaţii ce au luat naştere anterior ori inexistenţa lor.

03. Daţi exemple de acte administrative cu caracter retroactiv

Răspuns:

a) actele de anulare a unor acte administrative;
b) actele administrative normative interpretative;
c) actele administrative jurisdicţionale.

04. Cum încetează efectele juridice ale actelor administrative?

Răspuns:
Raporturile juridice care au luat naştere pe baza actelor administrative pot să înceteze fie ca urmare a intervenirii unui act juridic emis în acest scop, fie a unor fapte materiale prevăzute de lege, tocmai pentru a lipsi de efecte juridice actele administrative.

05. Care sunt modalităţile concrete prin care încetează raporturile juridice produse de actele administrative?

Răspuns:

a) anularea;
b) revocarea;
c) suspendarea.

06. Ce se înţelege prin anularea unui act juridic administrativ?

Răspuns:
Manifestarea de voinţă a unui anumit organ în scopul de a determina încetarea efectelor juridice produse de acest act, de a-l desfiinţa. Obiectul anulării îl pot constitui atât actele administrative normative, cât şi cele individuale.

07. Ce este abrogarea?

Răspuns:
Încetarea definitivă pentru viitor a efectelor juridice ale unui act administrativ normativ prin emiterea unui alt act administrativ sau prin efectul legii.

07. Care sunt viciile de ilegalitate care conduc la sancţionarea cu nulitatea actului?

Răspuns:

a) viciul de ilegalitate care este consecinţa nerespectării unei forme procedurale de elaborare a actului administrativ stabilite în scopul asigurării legalităţii şi oportunităţii actului;
b) viciul de ilegalitate rezultat din încălcarea unor dispoziţii legale de fond.

08. Care sunt viciile prea neînsemnate pentru ca nerespectarea lor să atragă anularea actului?

Răspuns:
Viciile rezultate din neîndeplinirea unor forme procedurale stabilite de lege în vederea asigurării operativităţii activităţii administrative sau a unei anumite tehnici de lucru.

09. Definiţi nulitatea actului administrativ

Răspuns:
Sancţiunea juridică ce afectează efectele unui act care a fost emis sau adoptat cu încălcarea condiţiilor de fond, de formă sau de procedură stabilite de lege pentru validitatea sa.

10. Clasificaţi actele lovite de vicii în concepţia tripartită

Răspuns:

a) acte lovite de nulitate absolută;
b) acte lovite de nultiate relativă;
c) acte inexistente.

Actele lovite de nulitate absolută şi relativă se bucură de prezumţia de legalitate până în momentul în care aceste nulităţi sunt constatate sau declarate de organul competent. Doar inexistenţa actului nu are nevoie să fie constatată pentru a-l lipsi de efecte juridice.

11. Ce este actul inexistent?

Răspuns:
Este actul lipsit de elemente esenţiale privitoare la natura şi obiectul său, fără de care el nu poate fi conceput, cum ar fi actul emis de un organ vădit incompetent sau de către o persoană care nu are calitatea de funcţionar public.

12. Ce este actul lovit de nulitate absolută?

Răspuns:
Actul în cazul căruia nu s-au respectat anumite condiţii de fond. În dreptul administrativ, nulităţile iau în general aspectul nulităţilor absolute.

13. Ce este actul lovit de nulitate relativă?

Răspuns:
Actul în cazul căruia nu s-au respectat anumite condiţii de formă.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO