vineri, 13 august 2010

Alte întrebări la drept penal, partea generală II, 9

01. Care sunt criteriile generale şi obligatorii de care se ţine cont la aplicarea pedepselor?

Răspuns:

a) dispoziţiile părţii generale a Codului penal;
b) limitele de pedeapsă fixate în partea specială;
c) gradul de pericol social al faptei săvârşite;
d) persoana făptuitorului;
e) împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

02. Enumeraţi stările de agravare

Răspuns:

a) starea de recidivă;
b) infracţiunea continuată;
c) concursul de infracţiuni.

03. Enumeraţi stările de atenuare

Răspuns:

a) tentativa;
b) minoritatea făptuitorului.

04. De câte feluri pot fi circumstanţele?

Răspuns:

a) legale;
b) judiciare.

a) atenuante;
b) agravante.

05. Enumeraţi circumstanţele atenunante legale

Răspuns:

a) depăşirea limitelor legitimei apărări;
b) depăşirea limitelor stării de necesitate;
c) starea de provocare.

06. Definiţi starea de provocare

Răspuns:
Săvârşirea infracţiunii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii, determinate de o provocare din partea persoanei vătămate, produsă prin violenţă, printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei sau prin altă acţiune ilicită gravă.

07. Care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească riposta?

Răspuns:

a) să fie concomitentă sau posterioară actului de provocare;
b) să fie intenţionată;
c) să fie determinată de actul provocator, adică să existe o cauzalitate psihică între actul provocator şi ripostă;
d) să se îndrepte împotriva provocatorului.

08. Definiţi circumstanţele atenuante judiciare

Răspuns:
Acele împrejurări care atenuează răspunderea penală, rămânând la latitudinea judecătorului decizia de a le alege şi de a le aplica. Aceste circumstanţe sunt într-un număr nelimitat, judecătorul putând alege una sau mai multe, în funcţie de caracteristicile fiecărei infracţiuni sau fiecărui infractor.

09. Care sunt circumstanţele atenuante judiciare prevăzute de C. pen. cu titlu exemplificativ?

Răspuns:

a) conduita bună a infractorului înainte de săvârşirea infracţiunii;
b) stăruinţa depusă de infractor pentru a înlătura rezultatul infracţiunii sau a repara paguba pricinuită;
c) atitudinea infractorului după săvârşirea infracţiunii, rezultând din prezentarea sa în faţa autorităţii, comportarea sinceră în cursul procesului, înlesnirea descoperirii ori arestării participanţilor.

10. Enumeraţi circumstanţele agravante legale

Răspuns:

a) săvârşirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună;
b) săvârşirea infracţiunii prin acte de cruzime, prin violenţe asupra membrilor familiei ori prin metode ori mijloace care prezintă pericol public;
c) săvârşirea infracţiunii de către un infractor major, dacă acesta a comis fapta împreună cu un minor;
d) săvârşirea infracţiunii pe temei de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie, apartenenţă politică, convingeri, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA;
e) săvârşirea infracţiunii din motive josnice;
f) săvârşirea infracţiunii în stare de beţie anume provocată în vederea comiterii faptei (beţie preordinată);
g) săvârşirea infracţiunii de către o persoană care a profitat de situaţia prilejuită de o calamitate.

11. Care este efectul circumstanţelor atenuante în cazul detenţiunii pe viaţă?

Răspuns:
Instanţa este obligată să înlocuiască această pedeapsă cu pedeapsa închisorii cuprinsă între 10 şi 25 de ani.

12. Pentru care infracţiuni reducerea pedepsei închisorii sub efectul circumstanţei atenuante nu se poate face decât până la o treime din minimul special?

Răspuns:

a) infracţiuni contra siguranţei statului;
b) infracţiuni contra păcii şi omenirii;
c) omor;
d) infracţiuni săvârşite cu intenţie care au avut ca urmare moartea unei persoane;
e) infracţiuni prin care s-au produs consecinţe deosebit de grave.

13. Există un efect cumulativ al circumstanţelor atenuante?

Răspuns:
Nu.

14. Care este efectul circumstanţelor atenuante asupra pedepselor complementare?

Răspuns:
Pedeapsa complementară privativă de drepturi poate fi înlăturată.

15. Care este efectul circumstanţei agravante asupra pedepsei?

Răspuns:
Ca şi la concursul de infracţiuni.

16. Care este efectul circumstanţei agravante asupra pedepselor complementare?

Răspuns:
Niciunul.

17. Care este ordinea în care se dă eficienţă circumstanţelor concurente în aceeaşi cauză?

Răspuns:
Mai întâi se va da eficienţă circumstanţelor de agravare, apoi circumstanţelor de atenuare, după care se va da eficienţă stării de recidivă.

18. Care este ordinea de aplicare atunci când există mai multe cauze de agravare, atenuare şi circumstanţe?

Răspuns:

a) minoritatea;
b) tentatival;
c) circumstanţele agravante;
d) circumstanţele atenuante;
e) infracţiunea continuată;
f) recidiva postexecutorie;
g) recidiva postcondamnatorie;
h) pluralitatea intermediară;
i) concursul de infracţiuni.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO