marți, 17 august 2010

Întrebări drept financiar (11)

01. În ce constă execuţia de casă a bugetelor care compun sistemul bugetar?

Răspuns:

a) încasarea veniturilor bugetare;
b) efectuarea plăţilor dispuse de persoanele autorizate ale instituţiilor publice, în limita creditelor bugetare şi a destinaţiilor aprobate potrivit legii;
c) efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi privind datoria publică internă şi externă rezultată din împrumuturi contractate direct sau garantate de stat;
d) efectuarea altor operaţiuni financiare în contul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.

02. Cine ţine în evidenţele sale Contul Curent General al Trezoreriei Statului?

Răspuns:
Banca Naţională a României.

03. Care este rostul evidenţei contabile bugetare?

Răspuns:
Execuţia bugetului anual de stat este controlată şi îndrumată cu ajutorul evidenţei contabile bugetare, care se aplică atât pentru bugetul de stat, bugetele ministerelor şi celorlalte organe centrale de stat, bugetelor instituţiilor publice, cât şi pentru bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru bugetul asigurărilor sociale de stat.

04. Când se încheie execuţia bugetară?

Răspuns:
31 decembrie a fiecărui an.

05. Ce trebuie să conţină conturile generale anuale de execuţie a bugetului statului, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilot speciale şi ale ordonatorilor de credite?

Răspuns:
La venituri: prevederile bugetare iniţiale, prevederile bugetare definitive şi încasările realizate, iar la cheltuieli: creditele bugetare iniţiale, creditele bugetare definitive şi plăţile efectuate.

06. Cine, şi în ce mod, exercită controlul execuţiei bugetare?

Răspuns:

a) Ministerul Economiei şi Finanţelor – control administrativ specializat;
b) Curtea de Conturi – control de specialitate (control ulterior extern);
c) Parlamentul – control politic.

07. Cum se realizează controlul Parlamentului?

Răspuns:
Controlul Parlamentului asupra bugetului se realizează în două momente: prima dată atunci când se aprobă bugetul şi se adoptă legea bugetară anuală (ocazie cu care se verifică corectitudinea, oportunitatea şi necesitatea prevederilor estimative cuprinse în proiectul de buget) şi a doua oară atunci când se aprobă contul general anual de execuţie (prilej cu care se analizează modul în care au fost puse în aplicare prevederile legii bugetare anuale).

08. Ce pretinde disciplina bugetară?

Răspuns:
Pe de o parte – conformitatea cuprinsului bugetelor de venituri şi cheltuieli ale organelor de stat, instituţiilor publice şi a regiilor autonome aflate în relaţii financiare cu statul şi – pe de altă parte – o severă disciplină atât în ceea ce priveşte realizarea veniturilor bugetare, cât şi efectuarea cheltuielilor publice finanţate de la bugetul public naţional.

09. Care sunt formele răspunderii juridice atrasă de încălcările disciplinei bugetare?

Răspuns:

a) răspunderea administrativ-contravenţională;
b) răspunderea civilă (patrimonială);
c) răspunderea penală.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO