marți, 24 august 2010

Alte întrebări drept administrativ II, (11)

01. Definiţi contractul de concesiune de lucrări publice

Răspuns:
Contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de lucrări, cu deosebirea că în contrapartida lucrărilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor pe o perioadă determinată sau acest drept însoţit de plata unei sume de bani prestabilite.

02. Definiţi contractul de concesiune de servicii

Răspuns:
Contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de servicii, cu deosebirea că în contrapartida serviciilor prestate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioadă determinată sau acest drept însoţit de plata unei sume de bani prestabilite.

03. Care este autoritatea care soluţionează contestaţiile în materia achiziţiilor publice, a concesiunii de lucrări publice şi a concesiunii de servicii?

Răspuns:
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

04. Ce este Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor?

Răspuns:
Un organism independent cu activitate administrativ-jurisdicţională, care funcţionează pe lângă Secretariatul General al Guvernului, pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

05. Unde se atacă Deciziile Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor?

Răspuns:
Pot fi atacate cu plângere la curtea de apel, secţia de contencios-administrativ şi fiscal, în a cărei rază se află sediul autorităţii contractante, în termen de 10 zile de la comunicare, atât pentru motive de nelegalitate, cât şi de netemeinicie.

06. Care este instanţa competentă pentru soluţionarea litigiilor, inclusiv pentru despăgubirile pentru repararea prejudiciului cauzat în cadrul procedurii de atribuire?

Răspuns:
Procesele şi cererile privind actele autorităţilor contractante, acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie publică se soluţionează în primă instanţă de către secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO