marți, 17 august 2010

Întrebări drept penal, partea generală II (5)

1. Care e diferenţa între circumstanţele atenuante legale şi cele judiciare?

Răspuns:
Aplicarea circumstanţelor atenuante legale este obligatorie, în vreme ce decizia aplicării circumstanţelor judiciare rămâne la latitudinea judecătorului.

2. Depăşirea limitelor legitimei apărări şi starea de provocare pot fi reţinute concomitent cu privire la aceeaşi faptă?

Răspuns:
Nu. Legitima apărare are loc în faţa unui atac material, direct, imediat şi injust care pune în pericol grav persoana sau drepturile ei, în vreme ce starea de provocare îşi are originea într-un act provocator. Pentru depăşirea limitelor legitimei apărări se cere o disproporţie, un exces al apărării, de care nu este nevoie la ripostă. Excesul de apărare nu trebuie să se datoreze stării de tulburare sau temere, în vreme ce actul provocat trebuie să determine o stare de puternică tulburare.

3. În ce poate consta actul provocator?

Răspuns:
Actul provocator constă într-o violenţă, o atingere gravă a demnităţii persoanei sau o altă acţiune ilicită gravă, comis cu orice formă de vinovăţie sau perceput ca fiind intenţionat de către persoana care ripostează.

4. Examinaţi circumstanţele agravante prevăzute de art. 75 C.pen. şi stabiliţi care sunt circumstanţele reale şi care sunt circumstanţele personale.

Răspuns:
Sunt prevăzute expres în art. 75 următoarele circumstanţe agravante:
a) săvârşirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună;
b) săvârşirea infracţiunii prin acte de cruzime, prin violenţe asupra membrilor familiei ori prin metode care prezintă pericol public;
c) săvârşirea infracţiunii de către un infractor major, dacă acesta a comis fapta împreună cu un minor;
c1) săvârşirea infracţiunii pe temei de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie, apartenenţă politică, convingeri, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infencţie HIV/SIDA;
d) săvârşirea infracţiunii din motive josnice;
e) săvârşirea infracţiunii în stare de beţie anume provocată în vederea comiterii faptei (beţie preordinată);
f) săvârşirea infracţiunii de către o persoană care a profitat de situaţia prilejuită de o calamitate.

Potrivit art. 28 C.pen., circumstanţele privitoare la persoana unui participant nu se răsfrâng asupra celorlalţi. Circumstanţele privitoare la faptă se răsfrâng asupra participanţilor, numai în măsura în care aceştia le-au cunoscut şi le-au prevăzut.

Astfel, apreciem că intră în categoria circumstanţelor personale următoarele agravante din art. 75 C.pen.: c), c1), d), e), f).

Următoarele circumstanţe agravante sunt reale: a), b).

5. Ce efect produc circumstanţele atenuante asupra pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi?

Răspuns:
Atunci când există circumstanţe atenuante, pedeapsa complementară privativă de drepturi poate fi înlăturată.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO