marți, 24 august 2010

Alte întrebări drept administrativ II, (12)

01. Clasificaţi controlul exercitat asupra administraţiei publice după criteriul naturii autorităţii care exercită controlul

Răspuns:

a) controlul parlamentar;
b) controlul administrativ;
c) controlul judecătoresc.

02. Definiţi controlul administrativ

Răspuns:
Poate fi caracterizat ca fiind controlul înfăptuit de administraţia publică în conformitate cu legea asupra propriei sale activităţi.

03. În câte moduri poate fi organizat controlul administrativ?

Răspuns:

a) modalitate permanentă;
b) modalitate inopinată.

04. În câte feluri se prezintă controlul administrativ?

Răspuns:

a) controlul administrativ intern;
b) controlul administrativ extern.

05. Definiţi controlul administrativ intern

Răspuns:
Se realizează de către conducătorul autorităţii administrative asupra funcţionarilor publici care fac parte din aceasta, de compartimente sau funcţionari de decizie, asupra unor diviziuni structurale ori funcţionari inferiori din cadrul aceleiaşi autorităţi administrative. Deci subiectul superior care controlează (subiectul activ) şi cel controlat (subiectul pasiv) fac parte din aceeaşi autoritate a administraţiei publice.

06. Definiţi recursul graţios

Răspuns:
Plângerea adresată de un particular, persoană fizică sau juridică, autorităţii administrative de la care emană actul administrativ prin care se solicită revocarea, modificarea sau revenirea asupra acestuia.

07. Ce este controlul administrativ extern?

Răspuns:
Se înfăptuieşte de către autorităţi sau funcţionari de decizie din afara organelor controlate.

08. Sub câte forme se prezintă controlul extern?

Răspuns:

a) controlul administrativ ierarhic;
b) tutela administrativă;
c) controlul administrativ extern specializat.

09. Definiţi controlul ierarhic

Răspuns:
Se efectuează de către autorităţile administrative ierarhic superioare asupra celor inferioare, în baza raportului de subordonare dintre ele, ori de câte ori este nevoie, fără a fi necesar să fie prevăzut în vreun text de lege.

10. Ce este recursul ierarhic?

Răspuns:
Plângerea adresată de un particular autorităţii administrative superioare, prin care solicită să anuleze actul emis de autoritatea inferioară subordonată care îi vatămă drepturile sau interesele, or să o determine pe aceasta să-şi modifice actul sau să îndeplinească o anumită prestaţie.

11. Definiţi tutela ierarhică

Răspuns:
Controlul exercitat de către anumite organe ale administraţiei publice centrale asupra autorităţilor administrative descentralizate, în cazurile prevăzute expres de lege. În această situaţie organul de control are prerogative mai restrânse decât în cadrul controlului administrativ ierarhic.

12. Definiţi controlul administrativ extern specializat

Răspuns:
Se exercită de către autorităţi ale administraţiei publice, instituţii publice şi organe special constituite prin lege, care au atribuţii de control.

13. Clasificaţi controlul administrativ extern specializat folosind drept criteriu organul care efectuează controlul

Răspuns:

a) controlul exercitat de diferite inspecţii şi inspectorate de stat sau de către unele poliţii (Inspecţia Muncii, Inspecţia Sanitară de Stat, Inspecţia de Audit Public Intern, Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor, Inspectoratul de Poliţie Sanitară Veterinară de Frontieră, Inspectoratul de Stat în Construcţii, Poliţia Rutieră, Poliţia Judiciară, Poliţia Comunitară);
b) controlul exercitat de organe special constituite pentru control (Curtea de Conturi, Garda Financiară, Garda de Mediu).

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO