marți, 17 august 2010

Întrebări drept penal, partea generală II (6)

1. Identificaţi 6 diferenţe între suspendarea condiţionată şi suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei.

Răspuns:

a) Suspendarea condiţionată poate fi dispusă doar pentru o pedeapsă concret aplicată de cel mult 3 ani sau amendă. Pedeapsa pentru concurs de infracţiuni nu trebuie să depăşească limita de 2 ani. – Suspendarea sub supraveghere poate fi dispusă pentru o pedeapsă cu închisoarea de cel mult 4 ani. Pentru concurs de infracţiuni să nu depăşească 3 ani.

b) Suspendarea condiţionată cere ca infractorul să nu fi fost anterior condamnat la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni. – Suspendarea sub supraveghere cere ca pedeapsa anterioară să nu fi fost mai mare de 1 an.

c) Termenul de încercare pentru suspendarea condiţionată este de 2 ani, la care se adaugă durata pedepsei aplicate. – Termenul de încercare pentru suspendarea sub supraveghere este de 2-5 ani, adunat la durata pedepsei stabilită.

d) În cazul suspendării condiţionate, persoana condamnată va fi repusă în libertate. – La suspendarea sub supraveghere există un ansamblu de obligaţii şi măsuri de supraveghere.

e) Suspendarea sub supraveghere are o cauză de revocare obligatorie, care lipseşte la suspendarea condiţionată: nerespectarea obligaţiilor şi măsurilor de supraveghere impuse.

f) Pentru pedeapsa cu amenda se poate acorda suspendarea condiţionată, nu şi suspendarea sub supraveghere.

2. De ce credeţi că formele speciale de suspendare a executării pedepsei nu au ca efect reabilitarea de drept?

Răspuns:
În cazul suspendării pentru pierderea capacităţii de munca nu poate interveni reabilitarea de drept deoarece această suspendare are un caracter mai degrabă administrativ, şi nu se bazează pe convingerea instanţei că infractorul şi-ar putea executa pedeapsa în stare de libertate.

În cazul suspendarii pentru infracţiunea de abandon de familie primează interesul superior al familiei, de care inculpatul trebuie să aibă grijă. Simplul fapt de a-şi îndeplini obligaţiile este mai important decât ispăşirea unei pedepse privative de libertate.

Suspendarea infracţiunilor comise de minori nu poate avea ca efect reabilitarea de drept deoarece reabilitarea ar fi în cazul minorilor lipsită de obiect, întrucât potrivit art. 109 C.pen. “condamnările pronunţate pentru fapte săvârşite în timpul minorităţii nu atrag incapacităţi şi decăderi.”

3. Ce tratament sancţionator se aplică în cazul revocării suspendării?

Răspuns:
Atunci când revocarea este determinată de săvârşirea unei noi infracţiuni, operează cumulul aritmetic (pedeapsa a cărei suspendare s-a revocat este adunată la pedeapsa pentru infracţiunea care a atras revocarea). Starea de recidivă nu se reţine.

4. Identificaţi 6 diferenţe între suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi liberarea condiţionată.

Răspuns:

a) Suspendarea condiţionată are loc înainte de executarea pedepsei. – Liberarea condiţionată este cerută de un condamnat care a executat deja o fracţiune.

b) Suspendarea condiţionată nu poate avea loc decât pentru pedepse de maxim 3 ani de închisoare sau amendă. - Liberarea condiţionată poate fi cerută, în principiu, pentru o pedeapsă cu orice durată.

c) În cazul suspendării condiţionate, la epuizarea termenului de încercare are loc reabilitarea de drept a condamnatului. – În cazul liberării condiţionate, la împlinirea duratei pedepsei aceasta este considerată ca executată, fără să intervină reabilitarea (cu excepţia executării pedepsei într-o închisoare militară).

d) Termenul de încercare pentru suspendarea condiţionată este de 2 ani plus durata pedepsei. – Pentru liberarea condiţionată termenul de încercare este constituit din diferenţa dintre durata totală a pedepsei şi pedeapsa executată.

e) În caz de revocarea suspendării condiţionate a pedepsei din cauza unei noi infracţiuni, operează cumulul aritmetic (pedeapsa a cărei suspendare s-a revocat se adună la pedeapsa pentru infracţiunea care a atras revocarea). – În cazul revocării liberării condiţionate se aplică regula contopirii pedepsei rămase cu pedeapsa pentru noua infracţiune, sporul aplicabil fiind de până la 5 ani.

f) Cauzele revocării obligatorii în cazul suspendării condiţionate sunt: în termenul de încercare condamnatul săvârşeşte o nouă infracţiune intenţionată care este descoperită în termenul de încercare; infractorul nu-şi îndeplineşte în termenul de încercare obligaţia de a plăti despăgubirile civile stabilite de instanţă prin hotărârea de condamnare. – Revocarea liberării condiţionate este obligatorie atunci când infractorul a comis una din următoarele categorii de infracţiuni: infracţiunea de omor, infracţiuni contra siguranţei statului, infracţiuni contra păcii sau omenirii, infracţiuni săvârşite cu intenţie care au avut ca urmare moartea victimei sau infracţiuni care au produs consecinţe deosebit de grave.

5. În ce situaţie se dispune liberarea condiţionată din executarea unei pedepse în închisoarea militară?

Răspuns:
În situaţia în care condamnatul devine inapt pentru efectuarea stagiului militar în timpul executării pedepsei cu închisoarea militară.

6. Care este termenul de încercare în cazul liberării condiţionate?

Răspuns:
Diferenţa dintre pedeapsa aplicată şi pedeapsa executată efectiv prin privare de libertate.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO