marți, 24 august 2010

Alte întrebări drept administrativ II, (13)

01. Ce este Curtea de Conturi?

Răspuns:
D.p.d.v. al naturii juridice, Curtea de Conturi trebuie socotită o autoritate autonomă centrală, care funcţionează pe lângă Parlament şi îşi desfăşoară activitatea în mod independent, prezentând anual Parlamentului un raport asupra conturilor de gestiune ale bugetului public naţional din bugetul expirat, cuprinzând şi neregulile constatate. Curtea de Conturi nu mai are atribuţii jurisdicţionale, ceea ce înseamnă că au fost desfiinţate implicit şi structurile Curţii cu asemenea activităţi. Litigiile rezultate din activitatea sa se soluţionează de instanţele judecătoreşti specializate.

02. În ce constă funcţia de control a Curţii de Conturi?

Răspuns:
Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public. Funcţia sa de control se realizează prin proceduri de audit public extern prevăzute în standardele proprii de audit, elaborate în conformitate cu standardele de audit internaţionale general acceptate.

03. Care sunt membrii Curţii de Conturi?

Răspuns:
Plenul Curţii se compune din 18 membri, numiţi de Parlament, care sunt consilieri de conturi.

04. Care sunt măsurile pe care le poate lua Curtea de Conturi, în baza constatărilor sale?

Răspuns:

a) suspendarea aplicării măsurilor care contravin reglementărilor legale din domeniul financiar, contabil şi fiscal;
b) blcoarea fondurilor bugetare sau speciale, atunci când constată utilizarea nelegală sau ineficientă a acestora;
c) înlăturarea neregulilor constatate în activitatea financiar-contabilă sau financiar controlată.

05. Ce este Autoritatea de Audit?

Răspuns:
Un organism independent din punct de vedere operaţional faţă de Curtea de Conturi şi faţă de celelalte autorităţi responsabile cu gestionarea şi implementarea fondurilor comunitare nerambursabile. Este singura autoritate naţională competentă să efectueze audit public extern, în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională.

06. Ce este Garda Financiară?

Răspuns:
Exercită controlul operativ şi inopinat, cu excepţia controlului fiscal, privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte din domeniul economic, financiar şi vamal care au ca efect evaziunea şi frauda fiscală.

07. Care sunt reperele în privinţa cărora Garda Financiară poate efectua control operativ şi inopinat?

Răspuns:

a) respectarea actelor normative în scopul prevenirii, descoperirii şi combaterii oricăror acte şi fapte interzise de lege;
b) respectarea normelor de comerţ, urmărind prevenirea, depistarea şi înlăturarea operaţiunilor ilicite;
c) modul de producere, depozitare, circulaţie şi valorificare a bunurilor, în toate locurile şi spaţiile în care se desfăşoară activitatea agenţilor economici;
d) participarea, în colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere şi instituţii specializate, la acţiuni de depistare şi combatere a activităţilor ilicite care generează fenomene de evaziune şi fraudă fiscală.

08. Ce este Garda Naţională de Mediu?

Răspuns:
Un corp specializat de inspecţie şi control, iar comisarii sunt funcţionari publici cu statut specific, care pot lua măsuri de sancţionare, de suspendare/sistare a activităţii ca urmare a poluării şi deteriorării mediului sau pentru nerespectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare şi a măsurilor stabilite în notele de constatare şi în rapoartele de inspecţie şi control.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO