joi, 26 august 2010

Alte întrebări drept administrativ II, (19)

01. Clasificaţi funcţiile publice după natura atribuţiilor

Răspuns:

a) funcţii publice generale;
b) funcţii publice specifice.

02. Ce sunt funcţiile publice generale?

Răspuns:
Ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor cu caracter general şi comun tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice, în vederea realizării competenţelor lor generale.

03. Ce sunt funcţiile publice specifice?

Răspuns:
Ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor cu caracter specific unor autorităţi şi instituţii publice, în vederea realizării competenţelor lor specifice sau care necesită competenţe şi responsabilităţi specifice.

04. Clasificaţi funcţiile publice după nivelul studiilor necesare ocupării lor

Răspuns:
Trei clase:
a) funcţii publice din clasa I;
b) funcţii publice din clasa a II-a;
c) funcţii publice din clasa a III-a.

05. Care sunt funcţiile publice din clasa I?

Răspuns:
Funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

06. Care sunt funcţiile publice din clasa a II-a?

Răspuns:
Funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă.

07. Care sunt funcţiile publice din clasa a III-a?

Răspuns:
Funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer studii medii liceale, absolvite cu diplomă.

08. Clasificaţi funcţiile publice în conformitate cu Legea nr. 251/2006

Răspuns:

a) funcţiile publice de stat (stabilite şi avizate, potrivit legii, în cadrul ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în cadrul autorităţilor administrative autonome);
b) funcţiile publice teritoriale (stabilite şi avizate în cadrul prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale);
c) funcţiile publice locale (stabilite şi avizate în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora).

09. Clasificaţi funcţiile publice în funcţie de nivelul atribuţiilor titularului

Răspuns:

a) funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici;
b) funcţii publice corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici de conducere;
c) funcţii publice corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici de execuţie.

10. Clasificaţi funcţionarii publici potrivit Legii nr. 188/1999

Răspuns:

a) funcţionari publici debutanţi;
b) funcţionari publici definitivi.

11. Definiţi funcţionarii publici debutanţi

Răspuns:
Persoanele care au promovat concursul pentru ocuparea unei funcţii publice de grad profesional debutant.

12. Definiţi funcţionarii publici definitivi

Răspuns:

a) funcţionarii publici debutanţi, care au efectuat perioada de stagiu prevăzută de lege şi au obţinut rezultat corespunzător la evaluare;
b) persoanele care intră în corpul funcţionarilor publici prin concurs şi care au vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, de minimum 12 luni, 8 luni, respectiv 6 luni, în funcţie de nivelul studiilor absolvite.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO