sâmbătă, 14 august 2010

Întrebări drept financiar (03)

01. Ce se înţelege prin aparat financiar?

Răspuns:
Sistemul organismelor de specialitate ale statului care au atribuţii în domeniul financiar.

02. Ce este Ministerul Economiei şi Finanţelor?

Răspuns:
O instituţie publică cu personalitate juridică care – funcţionând ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale – aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul economiei şi finanţelor.

03. Enumeraţi principiile care stau la baza activităţii Ministerului Economiei şi Finanţelor

Răspuns:

a) coerenţa, stabilitatea şi predictibilitatea cadrului macroeconomic;
b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene;
c) întărirea autorităţii instituţiei;
d) perfecţionarea managementului fondurilor publice;
e) transparenţa activităţii în toate domeniile sale de activitate;
f) satisfacerea cerinţelor partenerilor sociali;
g) asigurarea unui mediu de afaceri concurenţial şi predictibil.

04. Care sunt funcţiile pe care le îndeplineşte Ministerul Economiei şi Finanţelor?

Răspuns:

a) de strategie;
b) de reglementare şi sinteză;
c) de elaborare şi implementare a politici bugetare şi a politicii fiscale;
d) de corelare a politicilor fiscale şi bugetare;
e) de administrare a veniturilor statului;
f) de contractare şi administrare a datoriei publice;
g) de administrare a resurselor derulate prin Trezoreria Statului;
h) de exercitare a controlului financiar public intern;
i) de asigurare a evidenţei centralizate a bunurilor ce constituie domeniul public al statului;
j) de elaborare şi supraveghere a cadruluilegal în domeniul contabilităţii;
k) de coordonare a asistenţei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană şi/sau de statele membre ale acesteia;
l) de administrare financiară a fondurile PHARE, ISPA şi SAPARD;
m) de reprezentare;
n) de autoritate de stat.

05. Ce este Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF)?

Răspuns:
Instituţia publică cu personalitate juridică, organizată în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor, care funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale şi finanţată de la bugetul de stat.

06. Care sunt instituţiile organizate în cadrul ANAF?

Răspuns:

a) Autoritatea Naţională a Vămilor;
b) Garda Financiară;
c) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti.

07. Ce este Trezoreria publică?

Răspuns:
Sistemul unitar şi integrat prin care statul asigură efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi privind fonduri publice, inclusiv cele privind datoria publică, precum şi a altor operaţiuni ale statului, în condiţii de siguranţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO