marți, 17 august 2010

Întrebări drept financiar (12)

01. Definiţi acordarea unui credit

Răspuns
: A pune la dispoziţia cuiva o sumă de bani, cu condiţia ca cel ce o primeşte să o ramburseze integral în viitor, la o anumită dată (sau eşalonat, într-o perioadă de timp convenită), cu obligaţia complementară de a plăti un preţ (numit interes sau dobândă).

02. Ce este contractul de credit?

Răspuns:
Actul juridic bilateral, sinalagmatic şi – în principiu – cu titlu oneros, prin care o parte (numită creditor sau împrumutător) acordă, cu titlu de împrumut, celeilalte părţi (denumită beneficiar, împrumutat sau debitor) o sumă de bani pe care acesta din urmă se obligă să o restituie la termenul şi/sau în condiţiile convenite, împreună cu un preţ numit interes sau dobândă.

03. Enumeraţi şi definiţi clauzele specifice ale contractului de credit

Răspuns:

a) termenul (intervalul de timp pentru care se acordă creditul, respectiv perioada de timp în care beneficiarul creditului se poate bucura de împrumutul primit);
b) termenul de graţie (perioada de timp cuprinsă între momentul angajării creditului şi acela al începerii rambursării lui);
c) scadenţa sau termenul de plată (momentul stabilit pentru rambursarea creditului);
d) ratele scadente (sumele parţiale prin care se rambursează eşalonat, la termenele stabilite prin contractul de credit, împrumutul primit de beneficiar);
e) garantarea creditului (punerea la dispoziţia creditorului, sau a unei terţe persoane indicată de acesta, a unor bunuri sau alte valori pentru asigurarea îndepliniri de către debitor a obligaţiilor asumate privind rambursarea creditului);
f) dobânda (suma de bani convenită a se plăti de către debitor, cu titlul de preţ, creditorului său pentru împrumutul acordat).

04. Enumeraţi funcţiile creditelor

Răspuns:

a) funcţia distributivă;
b) funcţia de transformare a economiilor în investiţii;
c) funcţia de reglare a emisiunii monetare;
d) funcţia de asigurare a stabilităţii preţurilor.

05. Care este rolul creditului public?

Răspuns:
Acoperirea deficitului bugetar al statului.

06. Ce se urmăreşte prin politica de credit a statului?

Răspuns:
Asigurarea echilibrului economic general al societăţii.

07. Care sunt condiţiile pe care trebuie să le întrunească sistemul creditelor pentru ca acesta să contribuie eficient la realizarea echilibrului economic?

Răspuns:

a) existenţa unui cadru politic, economic şi social favorabil;
b) existenţa unui sistem juridic bine articulat;
c) existenţa unui sistem instituţional bine organziat.

08. Ce este creditul public?

Răspuns:
Noţiunea de credit public, sinonimă cu împrumut public, desemnează împrumutul contractat de stat sau de o unitate administrativ-teritorială.

09. Clasificaţi creditul public în funcţie de locul unde se află creditorul

Răspuns:

a) intern (împrumut de stat contractat de la cetăţenii autohtoni ori de la capitaliştii autohtoni sau de la alţi deţinători interni de disponibilităţi băneşti);
b) extern (împrumut de stat contractat de la alte state, de la organizaţii financiar-bancare internaţionale, precum şi de la grupuri de bănci şi de la capitalişti particulari din alte state).

10. Care sunt avantajele practicării împrumuturilor de stat?

Răspuns:

a) creditul public consolidează patrimoniul statului;
b) împrumuturile de stat sunt mijloace de încurajare a economiilor băneşti şi de activare a unor capitaluri particulare.

11. Care sunt dezavantajele împrumuturilor de stat?

Răspuns:

a) angajează generaţiile viitoare;
b) determină reducerea capitalului particular circulant din economia naţională;
c) influenţează creşterea dobânzilor şi au drept consecinţă micşorarea capacităţii contributive în economie a cetăţenilor.

12. Cum se prezintă împrumuturile de stat interne pe termen scurt?

Răspuns:

a) emiterea şi vânzarea de bonuri de tezaur şi obligaţiuni ca titluri de împrumut;
b) împrumutul de la băncile investite cu emisiunea monedei şi preluarea pentru trezorerie a unor disponibilităţi băneşti ale caselor de economii şi ale altor instituţii publice.

13. Cum se prezintă împrumuturile de stat pe termen lung?

Răspuns:

a) împrumuturi lansate în economia naţională prin emisiunea şi vânzarea de obligaţiuni;
b) împrumuturi de stat externe contractate de la organizaţii financiar-bancare internaţionale ori contractate cu alte state şi cu bănci sau alţi deţinători de capital din alte state.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO