duminică, 8 august 2010

Întrebări la dreptul familiei (XXI)

01. Enumeraţi drepturile şi libertăţile civile ale copilului

Răspuns:

a) dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii;
b) dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale;
c) libertatea de exprimare;
d) dreptul copilului capabil de discernământ de a-şi exprima liber opinia asupra oricărei probleme care îl priveşte;
e) libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie;
f) dreptul la liberă asociere în structuri formale şi informale, precum şi libertatea de întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege;
g) dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii;
h) dreptul de petiţionare;

02. În ce constă principiul legăturii de sânge în dobândirea cetăţeniei române?

Răspuns:
Indiferent de locul naşterii, copilul dobândeşte cetăţenia română dacă ambii părinţi sau numai unul dintre ei are cetăţenia română şi, de asemenea, copilul din părinţi necunoscuţi găsit pe teritoriul statului român este cetăţean român.

03. Care sunt situaţiile în care se pune problema consimţământului personal al copilului cu valoare de condiţie a operaţiunii juridice?

Răspuns:

a) adopţia copilului care a împlinit 10 ani;
b) stabilirea unei măsuri de protecţie specială privind copilul care a împlinit 14 ani.

04. Care sunt cele două modalităţi de realizare a dreptului copilului la mediul familial şi la îngrijire alternativă?

Răspuns:

a) dreptul copilului de a creşte alături de părinţii săi;
b) dreptul copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi sau care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora, de a primi protecţie alternativă.

05. Care este obligaţia corespunzătoare dreptului copilului de a creşte în mod efectiv alături de părinţi?

Răspuns:
Dreptul copilului de a creşte în mod efectiv alături de părinţi are corespondent în obligaţia părinţilor de a-l creşte.

06. Care copil are dreptul la protecţie alternativă?

Răspuns:
Orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de protecţia părinţilor săi sau care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora, are dreptul la protecţie alternativă.

07. Enumeraţi formele protecţiei alternative.

Răspuns:

a) tutela;
b) măsurile de protecţie specială;
c) adopţia.

08. Enumeraţi măsurile de protecţie specială.

Răspuns:

a) plasamentul;
b) plasamentul în regim de urgenţă;
c) supravegherea specializată.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO