sâmbătă, 14 august 2010

Întrebări drept financiar (06)

01. Care sunt categoriile de bugete din compoziţia bugetului public naţional?

Răspuns:

a) bugetul ordinar al statului (cuprinde veniturile şi cheltuielile publice la nivel central);
b) bugetul asigurărilor sociale de stat ;
c) bugetele unităţilor administrativ-teritoriale;
d) bugetele anexe (întocmite de unele instituţii sau întreprinderi publice care beneficiară de o anumită autonomie funcţională financiară);
e) bugetele autonome (întocmite de unele entităţi publice cu largă autonomie financiară);
f) bugetele extraordinare (întocmite în momentele de dificultate financiară).

02. Enunţaţi noile principii bugetare

Răspuns:

a) principiul repartizării transparente a resurselor bugetare prin prezentarea tuturor fondurilor alocate şi a surselor de finanţare;
b) principiul valorificării integrale a informaţiilor cuprinse în bugetul public naţional;
c) principiul menţinerii unei coerenţe între elementele bugetului.

03. Enumeraţi teoriile privind natura juridică a bugetului de stat

Răspuns:

a) bugetul de stat este un act administrativ;
b) bugetul de stat este principalul plan financiar cu caracter executoriu al statului;
c) bugetul de stat este un act de planificare financiară care dobândeşte natura juridică specifică de lege;
d) bugetul de stat este o lege propriu-zisă;
e) bugetul de stat este atât o lege cât şi un act administrativ.

04. Care este tripla natură a bugetului statului?

Răspuns:

a) document politic;
b) document juridic;
c) document financiar.

05. Definiţi dreptul bugetar

Răspuns:
Ca parte componentă a dreptului financiar – este acel ansamblu de norme juridice în care sunt cuprinse dispoziţiile referitoare la cuprinsul bugetului de stat, cât şi la procedura elaborării, aprobării, executării şi încheierii fiecărui buget anual.

06. Care sunt principiile de aplicare a normelor dreptului bugetar?

Răspuns:

a) anualitatea;
b) unitatea;
c) universalitatea;
d) echilibrarea;
e) specializarea;
f) realitatea;
g) unitatea monetară;
h) publicitatea bugetului de stat.

07. În ce constă principiul anualităţii bugetului?

Răspuns:
Impune realizarea unui buget în care să se regăsească înscrise cifrele de venituri şi de cheltuieli corespunzătoare unei perioare de timp de un an.

08. În ce constă unitatea bugetului?

Răspuns:
Principiul în temeiul căruia se impune elaborarea în fiecare an a unui buget unic, în care să fie înscrise toate veniturile şi toate cheltuielile publice ale statului.

09. În ce constă universalitatea bugetului?

Răspuns:
În buget trebuie cuprinse în extenso toate veniturile şi toate cheltuielile statului din fiecare exerciţiu financiar.

10. Care sunt regulile de bază concepute în vederea aplicării principiului universalităţii bugetului?

Răspuns:

a) necompensarea cheltuielilor proprii cu veniturile proprii;
b) neafectarea unor venituri pentru cheltuielile necesare întreţinerii instituţiilor publice sau pentru desfăşurarea unor activităţi care se finanţează de la bugetul de stat.

11. În ce constă principiul echilibrării bugetului?

Răspuns:
Acest principiu impune realizarea unei echivalenţe cantitative sau a unei apropieri sensibile a cifrelor privind veniturile şi cheltuielile, cu preconizarea unui excedent simbolic al veniturilor faţă de cheltuieli.

12. În ce constă principiul realităţii bugetare?

Răspuns:
Acest principiu impune a fi avute în vedere variantele cele mai apropiate de realitate, în sensul prevederii unor cifre de venituri care se vor putea realiza efectiv, respectiv a unor cheltuieli a căror acoperire se poate prevedea ca posibilă în anul fiscal pentru care se stabilesc.

13. În ce constă principiul unităţii monetare?

Răspuns:
Toate operaţiunile bugetare se exprimă în moneda naţională.

14. Care este specificul principiului publicităţii bugetului?

Răspuns:
Este necesară informarea promptă, atât internă cât şi internaţională, despre situaţia financiară a statului.

15. Ce este clasificaţia bugetară a veniturilor şi cheltuielilor?

Răspuns:
Gruparea veniturilor şi cheltuielilor bugetare într-o ordine obligatorie şi după criterii unitare.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO