vineri, 13 august 2010

Alte întrebări la drept penal, partea generală II, 14

01. Ce este amnistia?

Răspuns:
Este actul de clemenţă al Parlamentului României prin care, din considerente de politică penală, este înlăturată răspunderea penală, executarea pedepsei şi celelalte consecinţe ale condamnării pentru infracţiuni comise până la data apariţiei legii de amnistie.

02. Clasificaţi amnistia după aria de cuprindere

Răspuns:

a) amnistie generală;
b) amnistie specială.

03. Clasificaţi amnistia după condiţiile în care devine incidentă

Răspuns:

a) amnistia necondiţionată;
b) amnistia condiţionată.

04. Clasificaţi amnistia după momentul în care intervine

Răspuns:

a) amnistia antecondamnatorie;
b) amnistia postcondamnatorie.

05. Care este efectul amnistiei antecondamnatorii?

Răspuns:
Înlăturarea răspunderii penale pentru fapta săvârşită.

06. Care este efectul amnistiei postcondamnatorii?

Răspuns:
Încetarea executării pedepsei, precum şi înlăturarea tuturor consecinţelor care decurg din condamnare.

07. Care este limita temporală a amnistiei?

Răspuns:
Prevederile actului de amnistie se aplică infracţiunilor săvârşite până la data indicată în cuprinsul actului sau, în lipsa unei asemenea precizări, până la data intrării în vigoare a legii de amnistie.

08. La ce se referă limita materială a amnistiei?

Răspuns:
La sfera infracţiunilor pentru care legea de amnistie poate fi aplicată.

09. Care este limita efectelor amnistiei?

Răspuns:
Amnistia nu produce efecte asupra măsurilor de siguranţă, a măsurilor educative şi asupra despăgubirilor civile.

10. Definiţi graţierea

Răspuns:
Este un act de clemenţă adoptat de către Parlament pe cale de lege sau de către şeful statului prin decret care are ca efect înlăturarea executării unei pedepse, reducerea unei pedeps sau înlocuirea acesteia cu o specie mai uşoară.

11. Clasificaţi graţierea după destinatarii ei

Răspuns:

a) graţiere colectivă;
b) graţiere individuală.

12. Clasificaţi graţiere în funcţie de întinderea efectelor

Răspuns:

a) graţiere totală;
b) graţiere parţială.

13. Clasificaţi graţierea după modul în care se produc efectele ei

Răspuns:

a) graţiere necondiţionată;
b) graţiere condiţionată.

14. Enumeraţi efectele graţierii

Răspuns:

a) considerarea ca executată a pedepsei în întregul săú, considerarea ca executată a unei părţi din pedeapsă sau comutarea pedepsei într-o specie mai uşoară;
b) graţierea condiţionată poate fi revocată;
c) graţierea colectivă poate interveni şi cu privire la o pedeapsă a cărei executare a fost suspendată.

15. Care este limita temporală a graţierii?

Răspuns:
Ca şi la amnistie. Însă chiar dacă intervine anterior condamnării, graţierea va produce efecte doar după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.

Doar graţierea acordată pe bază de lege de către Parlament poate interveni anterior judecării definitive. Graţierea acordată de şeful statului prin decret prezidenţial intervine întotdeauna după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.

16. Care este limita materială a graţierii?

Răspuns:
Este stabilită în fiecare caz în parte prin legea de graţiere.

17. Care sunt limitele graţierii în privinţa efectelor pedepsei?

Răspuns:

a) nu produce efecte asupra pedepselor complementare, afară de cazul când prin actul de graţiere se dispune altfel;
b) graţierea nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă;
c) graţierea nu produce efecte asupra drepturilor persoanei vătămate;
d) condamnările în privinţa cărora a intervenit graţierea pot fi luate în calculul stării de recidivă;
e) nu are ca efect reabilitarea de drept.

18. Care sunt limitele în privinţa graţierii individuale?

Răspuns:

a) se poate acorda doar pentru pedepse privative de libertate;
b) nu pot fi graţiate pedepsele deja executate;
c) nu pot fi graţiate pedepsele a căror executare nu a început din cauza sustragerii doncamnatului de la executare;
d) nu pot fi graţiate condamnările cu suspendarea executării pedepsei;
e) nu pot fi graţiate pedepsele complementare;
f) nu pot fi graţiate pedepsele accesorii.

19. Care este incidenţa graţierii în cazul pluralităţii de infracţiuni?

Răspuns:
Graţierea colectivă operează asupra infracţiunilor în parte, iar nu asupra pedepsei rezultante. În acest caz, dispoziţiile referitoare la contopire se aplică numai cu privire la pedepsele executabile ce nu au făcut obiectul graţierii sau care au fost graţiate doar parţial.

Graţierea individuală se referă numai la pedeapsa rezultantă.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO