miercuri, 11 august 2010

Întrebări drept fiscal (V)

01. Ce este unitatea de impunere?

Răspuns:
Unitatea în care se exprimă obiectul sau materia impozabilă.

02. Ce este asieta?

Răspuns:
Modalitatea de aşezare a venitului bugetar după obiectul sau materia impozabilă.

03. Clasificaţi şi definiţi metodele de aşezare a venitului bugetar.

Răspuns:

a) metoda directă, bazată pe administrarea de probe (ex: declaraţie contribuabilului);
b) metoda indirectă, care presupune identificarea şi evaluarea venitului bugetar în mod exclusiv prin raportare la aspectul exterior al obiectului impozabil;
c) metoda aşezării pe baze forfetare (agentul de impunere stabileşte, împreună şi de comun acord cu plătitorul, mărimea aproximativă a materiei impozabile);
d) metoda administrativă (evaluarea se face de către agentul fiscal pe baza datelor pe care le deţine la sediul organului financiar).

04. Ce este perceperea venitului bugetar?

Răspuns:
Realizarea efectivă a sumei de bani pe care acesta o reprezintă.

05. Clasificaţi şi definiţi metodele de percepere a venitului bugetar.

Răspuns:

a) metoda plăţii directe (persoanele juridice, în calitate de debitori, varsă sumele din proprie iniţiativă, la termenele stabilite, în contul bugetului de stat);
b) metoda reţinerii şi vărsării (persoanelor fizice le sunt reţinute impozitele de către unităţile specializate);
c) metoda aplicării şi anulării de timbre fiscale (folosită în cazul unor taxe cuvenite bugetelor locale, pentru servicii prestate de instituţiile sale).

06. Ce este termenul de plată?

Răspuns:
Data la care sau până la care un anumit venit trebuie vărsat la buget.

07. Ce sunt înlesnirile, drepturile şi obligaţiile debitorilor?

Răspuns:
Înlesnirile sunt reduceri sau scutiri la obligaţiile de plată, în situaţii excepţionale.

Debitorii au dreptul:
a) să ceară aplicarea corectă a normelor legale în legătură cu evaluarea şi încasarea veniturilor bugetare;
b) să ceară şi să li se acorde înlesnirile legale;
c) să facă contestaţii la organele competente, cerând revizuirea impunerii sau recalcularea impozitului, atunci când consideră că prevederile legale nu au fost aplicate corect;
d) pentru plăţile efectuate în plus, fără nicio bază legală, pot accepta compensări cu obligaţii viitoare sau pot cere restituirea plăţii nedatorate.

Contribuabilii au obligaţia:
a) de a oferi toate informaţiile cerute de organele financiare în vederea evaluării corecte a bazei de calcul;
b) de a declara obiectul sau materia impozabilă;
c) de a plăti în cuantumul şi la termenele prevăzute a veniturilor bugetare.

08. Ce este răspunderea debitorilor?

Răspuns:
Pentru neîndeplinirea obligaţiilor care le revin potrivit legii, este antrenată răspunderea lor juridică, sub formele:
a) administrativă;
b) civilă;
c) penală.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO