luni, 23 august 2010

Alte întrebări drept administrativ II, (05)

01. Enumeraţi formele procedurale posterioare emiterii actului

Răspuns:

a) comunicarea;
b) publicarea;
c) aprobarea;
d) confirmarea.

02. Ce este comunicarea?

Răspuns:
Operaţiunea prin care organul administrativ emitent aduce la cunoştinţa celui interesat un act administrativ.

03. Ce este publicarea?

Răspuns:
Operaţiunea materială prin care un act administrativ este adus la cunoştinţa cetăţenilor fie prin imprimare, fie prin afişare într-un loc public sau prin alte mijloace de difuzare scrisă.

04. Ce este aprobarea?

Răspuns:
O manifestare de voinţă a unui organ superior, prin care se declară de acord cu un act deja emis de un organ inferior, act care, fără această manifestare de voinţă posterioară lui, nu ar produce, conform legii, efecte juridice.

05. Ce este aprobarea tacită?

Răspuns:
Procedura aprobării tacite este concepută ca o modalitate alternativă de emitere sau reînnoire a autorizaţiilor de către autorităţile administraţiei publice. Această procedură se aplică tuturor autorizaţiilor emise de autorităţile administraţiei publice.

06. Definiţi şi arătaţi sfera de cuprindere a autorizaţiei

Răspuns:
Prin autorizaţie se înţelege actul administrativ emis de autorităţile administraţiei publice prin care se permite solicitantului desfăşurarea unei anumite activităţi, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii. În noţiunea de autorizaţie sunt incluse şi avizele, licenţele, permisele, aprobările sau alte asemenea operaţiuni administrative prealabile ori ulterioare autorizării.

07. Ce este procedura aprobării tacite?

Răspuns:
Procedura prin care autorizaţia este considerată acordată dacă autoritatea administraţiei publice nu răspunde solicitantului în termenul prevăzut de lege pentru emiterea respectivei autorizaţii. Astfel, autorizaţia se consideră acordată sau, după caz, reînnoită dacă autoritatea administraţiei publice nu răspunde solicitantului în termenul prevăzut de lege pentru emiterea sau reînnoirea respectivei autorizaţii.

08. Care este termenul în care autorităţile administraţiei publice sunt obligate să soluţioneze cererea de autorizare?

Răspuns:
30 de zile.

09. La ce instanţă se înregistrează cererea de chemare în judecată a autorităţii administraţiei publice având ca obiect constatarea aprobării tacite?

Răspuns:
Instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă. În cazul în care aceasta constată îndeplinirea condiţiilor privind aprobarea tacită, pronunţă o hotărâre prin care obligă autoritatea administraţiei publice să elibereze documentul oficial.

10. Care sunt penalizările de tip material pe care le poate dispune instanţa în urma admiterii acţiunii?

Răspuns:
Instanţa poate obliga conducătorul autorităţii administraţiei publice în sarcina căreia s-a stabilit obligaţia la plata unei amenzi judiciare reprezentând 20% din salariul minim net pe economie pentru fiecare zi de întârziere, precum şi la plata unor despăgubiri pentru daunele cauzate prin întârziere.

11. În ce condiţii poate fi anulat de către autoritatea administraţiei publice documentul oficial prin care se permite desfăşurarea unei activităţi, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii?

Răspuns:
În cazul în care se constată neîndeplinirea unor condiţii care aduc o gravă atingere interesului public, siguranţei naţionale, ordinii sau sănătăţii publice şi care nu pot fi remediate sau în cazul în care deficienţele constatate nu au fost remediate în termenul de 30 de zile.

12. Care sunt accepţiunile termenului de confirmare?

Răspuns:

a) Actul prin care un organ al administraţiei publice încunoştiinţează subiectul de drept interesat că înţelege să-şi menţină un act administrativ anterior.
b) Acoperirea de către un organ al administraţiei publice a unui viciu al propriului act emis anterior, sau acoperirea unui viciu de care era lovit un act al organului inferior.
c) Aprobarea dată de organul administrativ superior, fără de care, potrivit legii, un act juridic anterior nu poate fi pus în executare.

13. Care sunt sinonimele conceptului de oportunitate?

Răspuns:

a) dreptul de apreciere al autorităţilor administraţiei publice;
b) puterea discreţionară a acestora.

14. Pot instanţele judecătoreşti să controleze oportunitatea actelor administrative?

Răspuns:
Nu, doar legalitatea acestora.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO