sâmbătă, 14 august 2010

Întrebări drept financiar (04)

01. Definiţi ştiinţa dreptului financiar

Răspuns:
Este ansamblul sistematic al ideilor, teoriilor şi celorlalte cunoştinţe despre reglementările juridice referitoare la componentele structurale ale finanţelor publice.

02. Care sunt categoriile de norme care sunt analizate de ştiinţa juridică a finanţelor publice?

Răspuns:

a) norme juridice financiare (care alcătuiesc legislaţia sau dreptul financiar);
b) norme juridice fiscale (care formează legislaţia sau dreptul fiscal).

03. Din ce este format dreptul financiar?

Răspuns:
Din totalitatea normelor juridice care reglementează relaţiile de constituire, repartizare şi utilizare a fondurilor băneşti ale statului şi ale instituţiilor publice, destinate satisfacerii nevoilor social-economice ale societăţii. De asemenea, cuprinde normele juridice prin care este asigurat cadrul legal al altor instituţii importante în domeniu, precum creditul public (împrumutul de stat) şi controlul financiar.

04. Din ce este format dreptul fiscal?

Răspuns:
Din totalitatea normelor juridice care reglementează modalităţile de realizare a veniturilor publice, primordial prin specificul fiscal al impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, dar şi a altor forme de prelevare.

05. Cum se pot grupa izvoarele dreptului finanţelor publice?

Răspuns:

a) izvoare generale sau comune, reprezentate de acte normative al căror obiect de reglementare excede problematica strictă a finanţelor publice;
b) izvoare speciale sau specifice, adică acele acte normative prin care se aduc reglementări exclusiv domeniului finanţelor publice.

06. Care este obiectul de reglementare al dreptului finanţelor publice?

Răspuns:

a) bugetul statului şi bugetele locale;
b) veniturile bugetare;
c) cheltuielile bugetare;
d) împrumutul de stat;
e) bugetul asigurărilor sociale;
f) finanţele instituţiilor publice.

07. Definiţi dreptul finanţelor publice

Răspuns:
Ansamblul de norme şi reguli care reglementează relaţiile sau raporturile care se stabilesc pentru constituirea, repartizarea şi utilizarea fondurilor băneşti ale statului şi ale colectivităţilor publice locale, în vederea satisfacerii trebuinţelor generale, cu caracter preponderent social-economice, ale societăţii.

08. Care sunt subiectele raporturilor juridice din domeniul finanţelor publice?

Răspuns:
Raporturile juridice din domeniul finanţelor publice se nasc numai în cadrul activităţii financiare înfăptuite de stat prin organele sale. În cadrul acestor raporturi, unul dintre subiecte este statul, reprezentat printr-un organ al său de specialitate care intră în raportul juridic de pe poziţia de purtător al autorităţii statale, impunându-şi voinţa juridică.

09. Care este conţinutul raporturilor juridice din domeniul finanţelor publice?

Răspuns:
Acesta este format din drepturile şi obligaţiile subiectelor participante.

10. Clasificaţi raporturile juridice din domeniul finanţelor publice

Răspuns:

a) raporturi juridice bugetare;
b) raporturi juridice fiscale;
c) raporturi juridice bancare;
d) raporturi juridice de organizare a circulaţiei monetare;
e) raporturi juridice valutare;
f) raporturi juridice de asigurare prin efectul legii;
g) raporturi juridice de control financiar.

11. Care este locul ocupat de dreptul finanţelor publice în sistemul dreptului?

Răspuns:
Legislaţia care reglementează domeniul finanţelor publice se înscrie în marea categorie de norme juridice care alcătuiesc dreptul public.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO