sâmbătă, 14 august 2010

Alte întrebări la drept penal, partea generală II, 16

01. Care sunt cauzele de întrerupere a prescripţiei executării pedepsei?

Răspuns:

a) când începe executarea pedepsei;
b) când infractorul săvârşeşte o nouă infracţiune.

02. Când are loc suspendarea termenului prescripţiei?

Răspuns:
Când există o dispoziţie legală ce împiedică, potrivit Codului de procedură penală, punerea în executare sau continuarea executării pedepsei.

03. Din ce moment curge termenul de prescripţie a executării pedepsei?

Răspuns:
De la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

04. Care este efectul lipsei plângerii prealabile?

Răspuns:
Dacă legea prevede că acţiunea se pune în mişcare doar la plângerea prealabilă a părţii vătămate, absenţa acestei plângeri înlătura răspunderea penală. Prin excepţie, acţiunea penală se poate pune în mişcare şi din oficiu atunci când persoana vătămată e lipsită de capacitate de exerciţiu sau e o persoană cu capacitate de exerciţiu restrânsă.

05. Care este efectul retragerii plângerii?

Răspuns:
Ca şi lipsa acesteia, înlătură răspunderea penală. Nu şi cea civilă.

06. Care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească retragerea plângerii prealabile?

Răspuns:

a) retragerea plângerii trebuie făcută de persoana prevăzută de lege, adică de către persoana vătămată sau de reprezentantul legal ori contractual al acesteia;
b) retragerea trebuie să fie explicită, adică să constea într-o declaraţie în faţa instanţei prin care persoana vătămată arată că renunţă la acţiunea penală introdusă;
c) retragerea să fie totală.

07. În ce constă principiul solidarităţii active şi pasive în cazul plângerii prealabile?

Răspuns:
Principiul solidatităţii active desemnează faptul că atunci când prin aceeaşi faptă s-a adus vătămare mai multor persoane, va fi atrasă răspunderea penală a făptuitorului în raport de toate persoanele, chiar dacă plângerea prealabilă s-a făcut sau se menţine numai de către una dintre acestea.

Potrivit principiului solidarităţii pasive, atunci când fapta a fost comisă în participaţie este suficientă introducerea ori menţinerea plângerii de către victimă pentru unul singur dintre participanţi pentru a se antrena răspunderea penală a tuturor participanţilor.

08. Definiţi împăcarea părţilor

Răspuns:
Este un act bilateral prin care inculpatul şi partea vătămată consimt să pună capăt procesului, înlăturând răspunderea penală şi stingând acţiunea civilă.

09. Care sunt condiţiile pentru ca împăcarea părţilor să fie valabilă?

Răspuns:

a) să fie vorba de o infracţiune pentru care legea prevede împăcarea părţilor;
b) împăcarea părţilor trebuie să intervină până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti;
c) împăcarea să se facă de către persoanele abilitate în acest sens.

10. Care este efectul reabilitării?

Răspuns:
Face să înceteze decăderile şi interdicţiile, precum şi incapacităţile care rezultă din condamnare.

11. De câte feluri este reabilitarea?

Răspuns:

a) de drept;
b) judecătorească.

12. În ce condiţii intervine reabilitarea de drept pentru persoana fizică?

Răspuns:

a) persoana cu privire la care intervine reabilitarea a fost condamnată la pedeapsa închisorii de cel mult un an sau la pedeapsa amenzii;
b) condamnatul nu a săvârşit o altă infracţiune în termen de 3 ani de la executare sau considerarea ca executată a pedepsei.

Reabilitarea de drept intervine prin simpla împlinire a termenului, nefiind necesar să fie pronunţată de către instanţă.

13. În ce condiţii intervine reabilitarea de drept pentru persoana juridică?

Răspuns:
Dacă în decurs de 3 ani de la data la care pedeapsa amenzii sau pedeapsa complementară a fost executată, sau considerată ca executată, persoana juridică nu a mai săvârşit nicio altă infracţiune.

14. În ce condiţii se acordă reabilitarea judecătorească?

Răspuns:

a) s-a împlinit termenul de reabilitare;
b) să nu fi suferit o nouă condamnare în termenul de reabilitare;
c) inculpatul să aibă o bună conduită;
d) inculpatul să-şi asigure existenţa prin muncă sau prin alte mijloace oneste;
e) inculpatul să fi achitat în întregime cheltuielile judecătoreşti şi despăgubirile civile.

15. Care sunt termenele de reabilitare?

Răspuns:

a) dacă pedeapsa nu depăşeşte 5 ani – termenul este de 4 ani plus jumătate din durata pedepsei;
b) dacă pedeapsa este cuprinsă între 5 şi 10 ani – termenul este de 5 ani plus jumătate din durata pedepsei;
c) dacă pedeapsa depăşeşte 10 ani – termenul este de 7 ani plus jumătate din durata pedepsei.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO