luni, 23 august 2010

Alte întrebări drept administrativ II, (03)

01. Ce este autoritatea publică?

Răspuns:
Orice organ de stat sau al unităţilor administrativ-teritoriale care acţionează, în regim de putere publică, pentru satisfacerea unui interes public.

02. Ce sunt actele administrative prin delegaţie?

Răspuns:
Sunt cele emise în realizarea unui serviciu public de structuri nestatale autorizate prin lege să funcţioneze în acest scop, cum sunt asociaţii, fundaţii neguvernamentale, societăţi comerciale sau instituţii private de utilitate publică. Sunt asimilate autorităţilor publice persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut un statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică.

03. Sub ce formă se face manifestarea de voinţă a autorităţii administraţiei publice (actul administrativ)?

Răspuns:
Formă scrisă.

04. Enumeraţi trăsăturile caracteristice ale actelor administrative

Răspuns:

a) sunt manifestări de voinţă unilaterale;
b) sunt emise în temeiul şi pentru realizarea puterii publice;
c) sunt obligatorii;
d) sunt executorii prin ele însele;
e) sunt emise pe baza legii şi pentru organziarea executării şi executarea în concret a legilor şi a celorlalte acte normative.

05. Clasificaţi actele administrative după criteriul întinderii efectului juridic pe care îl produc

Răspuns:

a) acte administrative normative;
b) acte administrative individuale.

06. Ce sunt actele administrative normative?

Răspuns:
Cuprind reglementări de principiu cu caracter obligatoriu, formulate în abstract, în vederea aplicării la un număr nedeterminat de persoane.

07. Ce sunt actele administrative individuale?

Răspuns:
Manifestări de voinţă care creează, modifică, desfiinţează drepturi şi obligaţii în beneficiul sau sarcina uneia sau mai multor persoane dinainte determinate.

08. Clasificaţi actele administrative după conţinutul lor

Răspuns:

a) acte prin care se stabilesc drepturi sau obligaţii determinate pentru subiectul sau subiectele cărora li se adresează;
b) acte prin care se conferă un statut personal sau acte atributive de statut personal;
c) acte prin care se aplică constrângerea administrativă;
d) acte administrative jurisdicţionale.

09. Daţi exemple de acte prin care se stabilesc drepturi sau obligaţii determinate pentru subiectul sau subiectele cărora li se adresează

Răspuns:
Actul prin care se eliberează o autorizaţie de construcţie; actul administrativ fiscal prin care se stabileşte impozitul pe care îl datorează un cetăţean pentru clădirile pe care le deţine, ş.a.

10. Daţi exemple de acte prin care se conferă un statut personal sau acte atributive de statut personal

Răspuns:
Diploma şcolară, diploma universitară, decizia de pensionare, ş.a.

11. Acte prin care se aplică constrângerea administrativă

Răspuns:
Procesul-verbal de săvârşire a contravenţiei.

12. Daţi exemple de acte administrativ-jurisdicţionale

Răspuns:
Hotărârile motivate ale Comisiei de reexaminare din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci; hotărârile comisiei de jurisdicţie a imputaţiilor.

13. Clasificaţi actele administrative după criteriul organului de la care emană

Răspuns:

a) acte emise de autorităţile administraţiei publice;
b) acte emise de alte organe ale statului;
c) acte emise în baza unei împuterniciri exprese a legii de către anumite persoane private (juridice sau fizice), adică acte administrative prin delegaţie.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO