marți, 10 august 2010

Alte întrebări de drept internaţional public (IV)

01. Enumeraţi cauzele de încetare a tratatelor

Răspuns:

a) în virtutea dispoziţiilor cuprinse în tratat (termenul, condiţia rezolutorie, denunţarea);
b) prin consimţământul tuturor statelor-părţi;
c) violarea tratatului de către una din părţi;
d) încheierea unui tratat cu acelaşi obiect între părţi;
e) dispariţia totală şi permanentă a obiectului tratatului sau a uneia din părţi duce la caducitatea tratatului;
f) schimbarea fundamentală a împrejurărilor;
g) ruperea relaţiilor diplomatice şi consulare;
h) războiul.

02. Care sunt categoriile de decizii cu forţă obligatorie pe care le poate adopta Consiliul de Securitate în cazul în care constată că un diferend deosebit de grav constituie o ameninţare a păcii, o încălcare a păcii sau un act de agresiune?

Răspuns:

a) măsuri care nu implică folosirea forţei armate (întreruperea parţială sau totală a relaţiilor economice şi a comunicaţiilor feroviare, maritime, aeriene, poştale, telegrafice, prin radio şi a altor mijloace de comunicaţie, precum şi ruperea relaţiilor diplomatice);
b) măsuri care implică folosirea forţei armate (demonstraţii, măsuri de blocadă şi alte operaţiuni executate de forţe aeriene, maritime sau terestre).

03. Care sunt atribuţiile Adunării Generale a ONU în domeniul reglementării pe cale paşnică a diferendelor?

Răspuns:

a) examinează principiile generale de cooperare pentru menţinerea păcii şi securităţii şi poate face recomandări cu privire la acestea atât membrilor ONU, cât şi Consiliului de Securitate;
b) discută orice problemă cu care este sesizată şi face recomandări cu privire la aceasta;
c) atrage atenţia Consiliului de Securitate asupra situaţiilor care ar pune în primejdie pacea şi securitatea internaţională;
d) recomandă măsuri pentru aplanarea paşnică a oricărei situaţii pe care o consideră de natură a dăuna relaţiilor dintre state.

04. În ce mod se poate implica Secretarul General al ONU în rezolvarea paşnică a diferendelor?

Răspuns:
Poate declanşa intervenţia Consiliului de Securitate, în cazul în care aceasta nu se face de către un stat sau de un grup de state. Mai poate desfăşura acţiuni de diplomaţie preventivă, bune oficii sau mediere directă.

05. Definiţi crimele contra păcii

Răspuns:
Plănuirea, pregătirea, dezlănţuirea sau purtarea unui război de agresiune sau a unui război cu violarea tratatelor, a garanţiilor sau a acordurilor internaţionale, sau participarea la un plan deliberat sau la un complot pentru săvârşirea uneia din aceste fapte.

06. Definiţi crimele contra umanităţii

Răspuns:
Asasinatul, exterminarea, ducerea în robie, deportarea sau orice act inuman comis împotriva populaţiilor civile înaintea sau în timpul războiului, precum şi persecuţiile cu caracter politic, rasial sau religios.

07. Definiţi crima de genocid

Răspuns:
Acţiuni comise cu intenţia de a extermina în întregime sau parţial un grup naţional, etnic, social sau religios, constând în exterminarea fizică a membrilor grupului, vătămarea gravă a integrităţii fizice sau mentale a membrilor grupului, supunerea grupului, în mod intenţionat, la condiţii de existenţă care ar duce la distrugerea lui fizică, parţială sau totală, măsuri care urmăresc împiedicarea naşterilor în cadrul grupului, transferul forţat de copii de la un grup la altul.

08. Definiţi crimele de război

Răspuns:
Violarea normelor şi obiceiurilor războiului, cuprinzând asasinatul, relele tratamente şi deportarea pentru muncă forţată sau în orice alt scop a populaţiei civile din teritoriile ocupate, asasinarea sau relele tratamente aplicate prizonierilor de război sau persoanelor aflate pe mare, executarea ostatecilor, jefuirea bunurilor publice sau private, distrugerea sau devastarea nejustificate de exigenţe militare.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO