joi, 26 august 2010

Alte întrebări drept administrativ II, (18)

01. Definiţi funcţia publică

Răspuns:
Complexul drepturilor şi obligaţiilor de interes general stabilite potrivit legii în scopul realizării competenţei unei autorităţi sau instituţii publice de către persoane legal învestite.

02. Care sunt trăsăturile funcţiei publice?

Răspuns:

a) este titulara unor anumite atribuţii (drepturi şi obligaţii) determinate şi specializate, stabilite prin lege sau acte juridice unilaterale emise pe baza legii;
b) are caracter de continuitate, fără limită de timp şi fără intermitenţă;
c) este creată în scopul realizării competenţei autorităţilor publice şi serviciilor publice, în general, şi ale administraţiei publice, în special;
d) titularul este o persoană fizică legal învestită în funcţie care realizează atribuţiile funcţiei în limitele stabilite de legiuitor.

03. Definiţi funcţionarul public

Răspuns:
Persoana desemnată într-o funcţie permanentă şi învestită în mod legal cu atribuţiile acesteia, în scopul realizării competenţei autorităţii publice sau instituţiei publice din care face parte acea funcţie.

04. Enumeraţi trăsăturile funcţionarului public

Răspuns:

a) este o persoană fizică desemnată în funcţie conform legii sau actelor juridice emise pe baza legii;
b) este învestit în mod legal în funcţie printr-un act de voinţă unilaterală, urmat de depunerea jurământului prevăzut de lege;
c) exercită o funcţie publică cu caracter permanent;
d) îndeplineşte atribuţiile funcţiei în scopul realizării competenţei autorităţii publice din care face parte acea funcţie.

05. Ce se înţelege prin statutul funcţionarilor publici?

Răspuns:
Totalitatea normelor juridice care stabilesc situaţia legală a funcţionarilor publici şi determină drepturile şi obligaţiile lor generale. Statutul funcţionarilor publici este un statut general, care reglementează situaţia legală a majorităţii funcţionarilor publici.

06. Definiţi funcţionarul public

Răspuns:
Este persoana numită, în condiţiile Legii nr. 188/1999, într-o funcţie publică.

07. Ce este corpul funcţionarilor publici?

Răspuns:
Totalitatea funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor administrative autonome şi din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală.

08. Enumeraţi principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice

Răspuns:

a) legalitate, imparţialitate şi obiectivitate;
b) transparenţă;
c) eficienţă şi eficacitate;
d) responsabilitate, în conformitate cu prevederile legale;
e) orientare către cetăţean;
f) stabilitate în exercitarea funcţiei publice;
g) subordonare ierarhică.

09. Pe ce bază se exercită raporturile de serviciu ale funcţionarului public?

Răspuns:
Actul administrativ de numire.

10. Care sunt funcţionarii publici care pot beneficia de statute speciale ?

Răspuns:
Cei care îşi desfăşoară activitatea în cadrul următoarelor servicii publice:
a) structurile de specialitate ale Parlamentului României;
b) structurile de specialitate ale Administraţiei Prezidenţiale;
c) structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ;
d) serviciile diplomatice şi consulare;
e) autoritatea vamală;
f) poliţia şi alte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;
g) alte servicii publice stabilite prin lege.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO