sâmbătă, 14 august 2010

Întrebări drept financiar (01)

01. Care sunt accepţiunile termenului “finanţe”?

Răspuns:
Finanţele sunt percepute ca:
a) relaţii sociale de natură economică ce apar în procesul constituirii resurselor băneşti publice necesare satisfacerii trebuinţelor generale ale societăţii;
b) mijloace de intervenţie ale statului prin intermediul cărora este influenţată activitatea economică;
c) fonduri băneşti care se pun la dispoziţia statului în scopul îndeplinirii corespunzătoare a funcţiilor şi sarcinilor sale;
d) acte juridice, în sensul de acte de dispoziţie autoritară, prin care se preia la dispoziţia statului o parte din produsul intern brut.

02. Definiţi finanţele publice

Răspuns:
Relaţii sociale referitoare la formarea şi întrebuinţarea fondurilor băneşti care se acumulează în bugetele publice şi se utilizează pentru satisfacerea nevoilor generale ale societăţii.

03. Care este diferenţa fundamentală între finanţele publice şi finanţele private?

Răspuns:
Gestiunea finanţelor publice urmează regulile dreptului public, gestionarea finanţelor private se face după regulile dreptului comercial.

04. Care sunt cele patru mari componente după care se studiază finanţele publice?

Răspuns:

a) contextul economic intern;
b) contextul internaţional;
c) cadrul conceptual;
d) structurile instituţionale.

05. În ce constă contextul economic intern?

Răspuns:
Există o interacţiune reciprocă între resursele finanţelor publice şi veniturile realizate de persoanele fizice şi juridice din activităţile economice şi sociale.

06. Care este relevanţa contextului internaţional?

Răspuns:
Finanţele publice ale fiecărui stat în parte nu mai pot funcţiona într-un circuit închis.

07. Care sunt cele două perspective din care trebuie abordate finanţele publice?

Răspuns:

a) cea instituţională (finanţele publice reprezintă cadrul de manifestare a puterii politice în societate);
b) cea materială (finanţele înfăţişându-se în conţinutul lor concret, legate de noţiunea de activitate financiară publică).

08. Definiţi finanţele publice

Răspuns:
Totalitatea mijloacelor publice care se află la dispoziţia unui stat (sau a unei colectivităţi publice locale) şi care îi sunt necesare pentru îndeplinirea funcţiilor şi sarcinilor sale.

09. Enumeraţi trăsăturile caracteristice ale finanţelor publice

Răspuns:

a) sunt relaţii sau raporturi sociale cu un preponderent caracter şi conţinut economic;
b) se prezintă în formă bănească;
c) sunt relaţii fără echivalent;
d) nu se rambursează.

10. Din ce puncte de vedere pot fi analizate finanţele publice?

Răspuns:

a) ca sistem de relaţii economice;
b) ca sistem de fonduri de resurse financiare;
c) ca sistem de planuri financiare;
d) ca sistem de instituţii şi organe.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO