luni, 23 august 2010

Alte întrebări drept administrativ II, (07)

01. Cui aparţine dreptul de anulare a actelor administrative?

Răspuns:

a) autorităţilor administrative ierarhic superioare;
b) instanţelor judecătoreşti (în special cele de contencios administrativ);
c) autorităţilor cuprinse în Ministerul Public (dar numai referitor la anumite acte ilegale).

02. Care este procedura care trebuie urmată cu ocazia anulării actelor administrative?

Răspuns:

a) organul ierarhic superior va emite actul administrativ de anulare;
b) instanţele judecătoreşti vor urma procedura stabilită de Legea nr. 554/2004, completată cu prevederile Codului de procedură civilă;
c) autorităţile cuprinse în Ministerul Public trebuie să respecte procedura cuprinsă în normele de drept procesual penal.

03. Cum sunt dispuse efectele anulării actelor administrative în timp?

Răspuns:
De regulă, anularea unui act administrativ produce efecte pentru viitor. Dacă actul a fost anulat pentru motivul că este ilegal, efectele anulării se produc nu numai pentru viitor (ex nunc), ci şi pentru trecut (ex tunc), adică din momentul emiterii sale. Dacă actul administrativ este anulat pentru motivul că acesta este inoportun, îşi păstrează efectele juridice produse înainte de anulare şi numai de la această dată nu va mai produce efecte juridice pentru viitor.

04. Definiţi revocarea actelor administrative

Răspuns:
În sens restrâns, înţelegem modalitatea specifică de încetare a efectelor juridice ale actelor administrative de către organul administrativ emitent, când se numeşte şi retractare sau retragere.

În sens larg, prin revocare se înţelege desfiinţarea efectelor juridice ale unui act administrativ de către organul emitent sau de către cel ierarhic superior.

05. Care sunt motivele revocării actelor administrative?

Răspuns:

a) ilegalitatea (din moment ce organul administraţiei publice a emis în mod unilateral un act ilegal, acest organ are dreptul de a-l revoca tot pe cale unilaterală);
b) inoportunitatea.

06. Cine poate modifica un act administrativ?

Răspuns:

a) organul emitent;
b) autoritatea supraordonată, prin emiterea unor noi acte normative care, fiind înzestrate cu forţă juridică superioară, le vor modifica pe cele ale autorităţii subordonate.

07. Pot fi modificate de către autoritatea subordonată actele administrative individuale?

Răspuns:
Nu. O asemenea modificare ar echivala cu o substituire în atribuţiile autorităţii inferioare.

08. Care sunt aplicaţiile principiului revocabilităţii actelor administrative?

Răspuns:
Are caracter absolut în privinţa actelor administrative normative (organele administraţiei publice competente pot oricând să le revoce, fie adoptând un act normativ cu un conţinut contrar celui iniţial, fie abrogându-le, fie modificându-le).

Încetează a avea caracter absolut în privinţa actelor administrative individuale. Aceste acte administrative sunt irevocabile.

Actele administrative jurisdicţionale constituie o primă excepţie de la principiul revocabilităţii actelor administrative. Autoritatea care le-a emis cu prilejul soluţionării unor litigii se dezînvesteşte de dreptul de a mai reveni asupra acestor acte.

A doua excepţie de la principiul revocabilităţii o constituie actele administrative pe abza cărora au luat fiinţă raporturi juridice contractuale, civile şi de dreptul muncii.

Actele administrative care au dat naştere unui drept subiectiv, garantat de lege cu irevocabilitatea actului de bază, constituie a treia excepţie de la principiul revocabilităţii actelor administrative (ex: diplomele).

Actele administrative care au fost realizate material constituie cea de-a patra excepţie de la principiul revocabilităţii actelor administrative (ex: autorizaţiile care se epuizează prin una sau mai multe operaţiuni materiale).

09. Ce sunt autorizaţiile impuse prin lege?

Răspuns:
Se caracterizează prin faptul că organul administraţiei publice este obligat să le elibereze la solicitarea celui interesat, dacă sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege.

10. Ce sunt autorizaţiile libere?

Răspuns:
Se caracterizează prin faptul că autoritatea administraţiei publice nu are obligaţia de a le elibera, ci poate să aprecieze oportunitatea emiterii lor.

11. Cum se situează autorizaţiile impuse prin lege şi autorizaţiile libere în raport cu principiul revocabilităţii?

Răspuns:
Autorizaţiile impuse de lege se bucură de stabilitate mai mare decât cele libere, deoarece autoritatea administraţiei publice competentă are obligaţia de a le elibera în măsura în care cel interesat întruneşte condiţiile prevăzute de lege pentru exercitarea unei anumite activităţi, ceea ce înseamnă că au caracter irevocabil.

Autorizaţiile libere au un caracter precar şi revocabil tocmai datorită dreptului de apreciere a oportunităţii acestor acte de care beneficiază organul emitent.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO