marți, 17 august 2010

Întrebări drept financiar (10)

01. Care este conţinutul legii de aprobare a bugetului de stat?

Răspuns:

a) aprobarea şi precizarea cuantumului bănesc total al veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat pe exerciţiul următor;
b) specificarea cuantumurilor băneşti ale bugetelor Camerei Deputaţilor, Senatului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, ministerelor şi altor organe centrale de stat;
c) lista impozitelor şi veniturilor statului care urmează a se realiza;
d) creditele bugetare care se aprobă, pe categorii de cheltuieli;
e) eventualele dispoziţii de autorizare a emisiunii bonurilor de tezaur şi a împrumuturilor de la Banca Naţională destinate acoperirii cheltuielilor bugetare anuale;
f) aprobarea contului general de execuţie a bugetului statului pe exerciţiul financiar anterior.

02. Care sunt cele trei categorii de dispoziţii normative cuprinse în legea bugetară anuală?

Răspuns:

a) dispoziţii cu caracter general;
b) dispoziţii cu caracter quasi-general;
c) dispoziţii cu caracter individual.

03. Cum se pot modifica, şi în ce termen, legile bugetare anuale?

Răspuns:
Pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare, care trebuie să fie elaborate şi adoptate până cel mai târziu la data de 30 noiembrie.

04. Care sunt legile bugetare anuale pe care le adoptă Parlamentul?

Răspuns:

a) legea bugetului de stat;
b) legea bugetului asigurărilor de stat;
c) legea privind contul general anual de execuţie.

05. Care sunt soluţiile aplicabile în cazul când bugetul nu poate fi adoptat în termenul legal?

Răspuns:

a) aprobarea unor douăsprezecimi bugetare provizorii;
b) încredinţarea Guvernului de a conduce activităţile economico-sociale ghidându-se după cifrele de venituri şi cheltuieli din exerciţiul financiar care tocmai a expirat, până la data adoptării bugetului.

06. Ce sunt douăsprezecimile bugetare provizorii?

Răspuns:
Bugetele ale căror cuantum de venituri şi cheltuieli reprezintă a douăsprezecea parte din cifrele prevăzute şi propuse în legea de adoptare a bugetului de stat.

07. În ce constă execuţia bugetară?

Răspuns:
Execuţia bugetară sau executarea bugetului, cea de-a treia şi cea mai amplă etapă a procedurii bugetare, constă în realizarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor bugetare.

08. Care sunt fazele procedurii execuţiei bugetare?

Răspuns:

a) repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare;
b) executarea de casă a bugetului (operaţiunile de trezorerie);
c) realizarea veniturilor bugetare;
d) efectuarea cheltuielilor bugetare.

09. Care sunt principiile aplicabile în realizarea veniturilor bugetare?

Răspuns:

a) niciun impozit, taxă sau alte obligaţii de natura acestora nu pot fi încasate dacă nu au fost stabilite prin lege;
b) lista tuturor impozitelor şi taxelor, precum şi cotele acestora trebuie să fie aprobate prin legea bugetară anuală;
c) este inadmisibilă perceperea, sub orice titlu sau sub orice denumire, a unor contribuţii – directe sau indirecte – în afara celor stabilite de puterea legislativă.

10. Care sunt regulile cărora li se supune efectuarea cheltuielilor bugetare?

Răspuns:

a) cheltuielile bugetare trebuie să aibă o destinaţie precisă şi limitată, în acord perfect cu autorizările conţinute în legile speciale şi în legile bugetare anuale;
b) nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în buget şi nici angajată şi efectuată, dacă nu există o bază legală pentru respectiva cheltuială;
c) nicio cheltuială din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită dacă nu este aprobată potrivit legii şi nu are prevederi bugetare.

11. Care sunt actele şi operaţiunile presupuse de efectuarea cheltuielilor?

Răspuns:

a) solicitarea şi punerea la dispoziţia ordonatorilor de credite a fondurilor bugetare alocate;
b) repartizarea fondurilor bugetare pe seama instituţiilor publice, a regiilor autonome şi, respectiv societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
c) transferuri pentru unităţile administrativ-teritoriale;
d) utilizarea efectivă a fondurilor băneşti de către beneficiari.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO