duminică, 15 august 2010

Întrebări drept financiar (07)

01. Ce este procesul bugetar?

Răspuns:
Conceperea şi executarea bugetului sunt posibile datorită unei succesiuni stricte de acte şi operaţiuni, reglementată prin lege, denumită proces bugetar sau procedură bugetară, şi care se realizează coerent prin parcurgerea succesivă a unor etape sau faze.

Procesul bugetar reprezintă ansamblul actelor şi operaţiunilor care se întocmesc în legătură cu realizarea proiectului de buget, aprobarea lui, executarea bugetului, încheierea şi aprobarea contului general de execuţie bugetară, precum şi controlul execuţiei bugetare.

02. Care sunt fazele procedurii bugetare?

Răspuns:

a) elaborarea proiectului de buget;
b) aprobarea;
c) executarea bugetului;
d) încheierea exerciţiului bugetar;
e) controlul execuţiei bugetare.

03. Ce este elaborarea proiectului de buget?

Răspuns:


Cuprinde activitatea de determinare a veniturilor şi cheltuielilor bugetului public naţional.

04. Ce este aprobarea bugetului?

Răspuns:
Presupune dezbaterea proiectului în Parlament şi votarea legii bugetare anuale.

05. Ce este executarea bugetului?

Răspuns:
Constă în realizarea veniturilor la termenele şi în cuantumurile prevăzute, precum şi în efectuarea cheltuielilor potrivit destinaţiilor stabilite.

06. Ce este încheierea exerciţiului bugetar?

Răspuns:
Realizarea unei dări de seamă cu privire la modul de realizare a veniturilor şi de efectuare a cheltuielilor pentru anul bugetar expirat.

07. Ce este controlul execuţiei bugetare?

Răspuns:
Verificarea modului în care au fost aduse la îndeplinire prevederile cuprinse în bugetul public naţional.

08. Definiţi ordonatorii de credite

Răspuns:
Sunt acele persoane fizice învestite cu dreptul de a dispune asupra creditelor bugetare, în virtutea funcţiei pe care o deţin în conducerea unei instituţii publice sau a unui organ de stat.

09. De câte feluri sunt ordonatorii de credite?

Răspuns:

a) principali;
b) secundari;
c) terţiari.

10. Cine sunt ordonatorii principali de credite ai bugetului statului?

Răspuns:
Conducătorii ministerelor şi celorlalte organe centrale de stat.

11. Cine sunt ordonatorii secundari de credite?

Răspuns:
Se găsesc în acele ramuri administrative în care există două categorii de instituţii publice cu personalitate juridică şi buget propriu, aflate în raport de subordonare ierarhică. Conducătorii instituţiilor de rang superior din aceste raporturi juridice de subordonare sunt ordonatori secundari.

12. Cine sunt ordonatorii terţiari de credite bugetare?

Răspuns:
Sunt conducătorii instituţiilor publice cu personalitate juridică şi cu buget propriu, care au numai dreptul de a aproba efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare pe care le primesc, după caz, fie de la ordonatorii principali, fie de la ordonatorii secundari.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO