luni, 9 august 2010

Întrebări la dreptul familiei (XXVII)

01. Definiţi adopţia internă

Răspuns:
Adopţia este internă dacă atât adoptatorul sau familia adoptatoare, cât şi adoptatul, au domiciliu în România, indiferent de cetăţenia acestora.

02. Enunţaţi cele trei etape ale procedurii adopţiei interne.

Răspuns:

a) încuviinţarea deschiderii procedurii adopţiei;
b) încredinţarea copilului în vederea adopţiei;
c) încuviinţarea propriu-zisă a adopţiei.

Procedura adopţiei interne se finalizează printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă.

03. Care este termenul de la naşterea copilului după care părinţii fireşti sau tutorele îşi vor putea exprima consimţământul la adopţie?

Răspuns:
60 de zile de la naşterea copilului.

04. Care este termenul în care este revocabil consimţământul părinţilor fireşti sau al tutorelui la adopţie?

Răspuns:
30 de zile de la exprimarea în faţa instanţei.

05. Care sunt efectele hotărârii irevocabile prin care instanţa a admis cererea direcţiei generale de deschidere a procedurii adopţiei?

Răspuns:

a) se suspendă drepturile şi obligaţiile părinteşti ale părinţilor fireşti sau, după caz, cele exercitate de persoane fizice sau juridice;
b) drepturile şi obligaţiile părinteşti vor fi exercitate de către consiliul judeţean sau, în cazul municipiului Bucureşti, de consiliul local de sector, după criteriul domiciliului copilului.

06. Care este termenul în care direcţia generală trebuie să identifice un adoptator sau o familie corespunzătoare pentru copil?

Răspuns:
1 an de la data rămânerii irevocabile a hotărârii.

07. Care sunt excepţiile de la regula încredinţării prealabile în vederea adopţiei?

Răspuns:

a) adopţia persoanei majore;
b) adopţia copilului firesc sau adoptiv al celuilalt soţ;
c) adopţia copilului pentru care a fost deschisă procedura adopţiei interne şi a fost plasat la persoana sau familia adoptatoare, iar măsura plasamentului durează de cel puţin 90 de zile;
d) adopţia copilului de către tutorele său, dacă au trecut cel puţin 90 de zile de la instituirea tutelei.

08. Care sunt efectele hotărârii de încredinţare în vederea adopţiei?

Răspuns:

a) pe durata încredinţării, domiciliul copilului este la persoana sau familia căreia i-a fost încredinţat;
b) persoana sau familia în discuţie va efectua actele obişnuite necesare exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor părinteşti, cu excepţia celor care conduc la încheierea unui act juridic;
c) dreptul de a reprezenta copilul în actele juridice sau, după caz, de a-i încuviinţa actele, precum şi dreptul de a administra bunurile copilului vor fi exercitate de către consiliul judeţean (sau consiliul local al sectorului municipiului Bucureşti) de la domiciliul persoanei sau familiei;
d) dreptul de administrare poate fi delegat, excepţional, către persoana sau familia căreia i s-a încredinţat copilul, pentru efectuarea unor acte speciale, în interesul copilului, care vor fi expres menţionate în cuprinsul documentului prin care se acordă delegarea.

09. Cine poate introduce cererea de încuviinţare a adopţiei?

Răspuns:

a) persoana sau familia adoptatoare;
sau
b) direcţia generală de la domiciliul acestora.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO