vineri, 13 august 2010

Alte întrebări la drept penal, partea generală II, 13

01. Definiţi măsurile de siguranţă

Răspuns:
Se dispun în scopul înlăturării unei stări de pericol, relevată de comiterea unei fapte prevăzute de legea penală, stare care ar putea conduce în viitor la comiterea altor asemenea fapte.

02. Enumeraţi măsurile de siguranţă

Răspuns:

a) obligarea la tratament medical;
b) internarea medicală;
c) interzicerea unei funcţii sau profesii;
d) interzicerea de a se afla în anumite localităţi;
e) expulzarea;
f) confiscarea specială;
g) interzicerea de a reveni în locuinţa familiei.

03. Când se dispune obligarea la tratament medical?

Răspuns:
Se dispune dacă făptuitorul, din cauza unei boli ori a intoxicării cronice prin alcool, stupefiante sau alte asemenea substanţe, prezintă pericol pentru societate.

04. Când se dispune internarea medicală?

Răspuns:
Se dispune dacă făptuitorul este bolnav mintal ori toxicoman şi se află într-o stare care prezintă pericol pentru societate.

05. Când se dispune interzicerea unei funcţii sau profesii?

Răspuns:
Această măsură vizează interdicţia exercitării unei funcţii, profesii, meserii sau alte ocupaţii şi se dispune datorită incapacităţii, nepregătirii sau altor cauze care îl fac pe titular impropriu pentru ocuparea acestora.

06. În ce constă interzicerea de a se afla în anumite localităţi?

Răspuns:
Interzicerea prezenţei unei persoane în anumite localităţi, indicate explicit în hotărârea de condamnare, în măsura în care prezenţa sa acolo creează pericolul comiterii altor infracţiuni.

07. Ce este expulzarea?

Răspuns:
Este măsura de îndepărtare de pe teritoriul ţării, dispusă faţă de cetăţeanul străin sau apatridul cu domiciliul în străinătate care a comis o infracţiune, iar rămânerea sa pe teritoriul ţării determină existenţa unei stări de pericol.

08. Ce este confiscarea specială?

Răspuns:
O măsură de sigurantă cu caracter patrimonial, constând în confiscarea unor bunuri determinate, aflate în legătură cu fapta penală comisă.

09. Care bunuri fac obiectul confiscării?

Răspuns:

a) bunurile produse prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală;
b) bunurile care au fost folosite, în orice mod, la săvârşirea unei infracţiuni, dacă sunt ale infractorului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor;
c) bunurile produse, modificate sau adaptate în scopul săvârşirii unei infracţiuni, dacă au fost utilizate la comiterea acesteia şi dacă sunt ale infractorului; când bunurile aparţin altei persoane, confiscarea se dispune dacă producerea, modificarea sau adaptarea a fost efectuată de proprietar ori de infractor cu ştiinţa proprietarului;
d) bunurile care au fost date pentru a determina săvârşirea unei fapte sau pentru a răsplăti pe făptuitor;
e) bunurile dobândite prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate şi în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia;
f) bunurile a căror deţinere este interzisă de lege.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO