joi, 19 august 2010

Întrebări drept financiar (19)

01. Definiţi asigurările sociale

Răspuns:
Un mijloc de realizare a protecţiei populaţiei active împotriva consecinţelor survenirii unui risc social (pierderea şi/sau reducerea veniturilor sau creşterea cheltuielilor), prin constituirea unor fonduri băneşti din contribuţii ale subiectelor de drept interesate şi repartizarea acestor fonduri asiguraţilor în momentul survenirii riscului.

02. Definiţi asistenţa socială

Răspuns:
Un ansamblu de instituţii, programe, măsuri, activităţi profesionalizate de protejare a unor persoane, grupuri, comunităţi cu probleme sociale, aflate temporar în dificultate, în criză, şi deci vulnerabile.

03. Enumeraţi diferenţele dintre asigurările sociale şi asistenţa socială

Răspuns:

a) asigurările sociale funcţionează pe principiul punerii în comun a riscurilor – asistenţa socială este finanţată pe principiul solidarităţii naţionale;
b) asigurările sociale acoperă o categorie determinată de riscuri sociale – asistenţa socială are o arie de cuprindere mult mai vastă, derivată din noţiunea de nevoie;
c) de asigurări sociale beneficiază doar persoanele asigurate – asistenţa socială are vocaţie de universalitate.

04. Enumeraţi principiile pe baza cărora este organizat sistemul naţional de asistenţă socială

Răspuns:

a) sistemul naţional de asistenţă socială reprezintă ansamblul de instituţii şi măsuri prin care statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, colectivitatea locală şi societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor;
b) responsabilitatea pentru funcţionarea sistemului naţional de asistenţă socială revine statului, care o poate eventual delega altor autorităţi centrale, autorităţilor locale sau unor entităţi de utilitate publică, cu asigurarea mijloacelor financiare corespunzătoare;
c) dreptul la asistenţă socială este garantat cetăţenilor români care au domiciliul în România;
d) în cadrul sistemului naţional de asistenţă socială se organizează un sistem de acordare de servicii sociale şi prestaţii sociale.

05. Care sunt principalele elemente ale asigurărilor sociale?

Răspuns:

a) asigurările sociale de stat (pensii şi alte drepturi de asigurări sociale);
b) asigurările sociale pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
c) asigurările sociale pentru şomaj;
d) asigurările sociale de sănătate.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO