joi, 19 august 2010

Întrebări drept financiar (15)

01. Care sunt obiectivele urmărite de Ministerul Economiei şi Finanţelor în administrarea datoriei publice guvernamentale?

Răspuns:

a) optimizarea lichidităţilor pentru efectuarea în condiţii de continuitate a cheltuielilor bugetare;
b) limitarea riscului de refinanţare;
c) optimizarea ponderii în portofoliu a titlurilor de stat negociabile;
d) administrarea riscului de curs valutar şi a riscului de dobândă;
e) constituirea dobânzilor la titlurile de stat în dobânzi de referinţă pentru activitatea de intermediere financiară;
f) diversificarea bazei de creditori;
g) optimizarea cheltuielilor bugetare cu datoria publică în funcţie de celelalte obiective.

02. Ce este rambursarea datoriei publice?

Răspuns:
O obligaţie necondiţionată şi irevocabilă a statului de plată a capitalului, a dobânzilor şi a altor costuri aferente împrumuturilor contractate sau garantate.

03. Care sunt sursele de plată pentru serviciul datoriei publice guvernamentale?

Răspuns:

a) disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului;
b) împrumuturile de stat pentru finanţarea şi refinanţarea datoriei publice guvernamentale;
c) cheltuielile prevăzute cu această destinaţie în bugetul de stat;
d) sumele încasate de către instituţiile financiare mandatate de Ministerul Economiei şi Finanţelor pentru a administra împrumuturile externe contractate de acesta;
e) sumele încasate de Ministerul Economiei şi Finanţelor de la beneficiarii finali ai împrumuturilor, în baza acordurilor de împrumut subsidiar, încheiate în condiţiile acordurilor de împrumut intervenite între statul român şi creditori;
f) sumele prevăzute în bugetele beneficiarilor finali, în baza acordurilor de împrumut subsidiar;
g) sumele prevăzute în bugetele agenţilor economici care au contractat împrumuturi cu garanţia statului;
h) fondul de risc.

04. Definiţi datoria publică guvernamentală

Răspuns:
Totalitatea angajamentelor financiare ale statului dintr-o perioadă de timp determinată.

05. Care este limita totalului datoriilor anuale rezultate din împrumuturile contractate şi/sau garantate?

Răspuns:
30% din totalul veniturilor estimate ale colectivităţilor locale.

06. Care sunt nivelurile de reglementare şi control al relaţiilor de credit?

Răspuns:

a) reglementarea generală a raporturilor de credit;
b) controlul selectiv al creditului sau reglementările bancare;
c) controlul indirect asupra creditului prin politicile monetare şi de credit.

07. Definiţi cheltuielile publice

Răspuns:
Constau în plăţi efectuate de stat din resursele mobilizate pe diverse căi, pentru achiziţionarea de bunuri sau pentru prestarea de servicii necesare îndeplinirii unor obiective ale politicii statului.

08. Care sunt principiile de delimitare a cheltuielilor bugetare în cadrul cheltuielilor publice?

Răspuns:

a) efectuarea cheltuielilor bugetare este întotdeauna condiţîonată de prevederea expresă şi aprobarea nivelului acestora prin Legea finanţelor publice şi prin Legea bugetară anuală;
b) sumele alocate şi cheltuielile potrivit destinaţiilor pentru care s-au aprobat sunt nerambursabile;
c) utilizarea resurselor alocate prin buget este determinată de îndeplinirea condiţiilor legale prestabilite şi nu numai de constituriea respectivelor resurse băneşti;
d) finanţarea cheltuielilor bugetare se efectuează în funcţie de gradul de subordonare a instituţiilor sau activităţilor cu caracter bugetar;
e) cu privire la constituirea şi utilizarea fondurilor băneşti destinate cheltuielilor bugetare este prevăzută exercitarea controlului financiar preventiv.

09. Clasificaţi cheltuielile bugetare în funcţie de criteriul economic

Răspuns:

a) cheltuieli reprezentând o avansare de venit naţional (cheltuieli publice productive);
b) cheltuielil reprezentând un consum de venit naţional (cheltuielil publice neproductive).

10. Clasificaţi cheltuielile bugetare în funcţie de destinaţia lor specifică

Răspuns:

a) cheltuieli pentru invăţământ;
b) cheltuieli pentru sănătate;
c) cheltuieli pentru cultură;
d) cheltuieli pentru protecţie socială;
e) cheltuieli pentru economia naţională;
f) cheltuieli pentru întreţinerea organelor de stat.

11. Ce sunt creditele bugetare?

Răspuns:
Creditele bugetare sau alocaţiile bugetare reprezintă sume de bani puse la dispoziţia unor beneficiari şi în limita cărora se poate decide efectuarea de cheltuieli pe seama resurselor provenite de la bugetul statului.

12. Care sunt trăsăturile caracteristice ale finanţării de la bugetul statului?

Răspuns:

a) beneficiarii de credite sau alocaţii bugetare pot fi numai instituţiile publice, organele de stat şi unele unităţi economice;
b) scopul pentru care sunt alocate fonduri bugetare trebuie să fie bine precizat prin lege;
c) fondurile bugetare se acordă beneficiarilor cu titlu gratuit;
d) creditele bugetare se acordă cu titlu definitiv de la bugetul de stat, aceasta însemnând că ele nu se rambursează.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO