luni, 9 august 2010

Întrebări la dreptul familiei (XXV)

01. Definiţi protecţia specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi.

Răspuns:
Protecţia specială a copilului reprezintă ansamblul măsurilor, prestaţiilor şi serviciilor destinate îngrijirii şi dezvoltării copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi sau a celui care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora.

02. Care sunt serviciile organizate în vederea prevenirii separării copului de părinţii săi, precum şi pentru realizarea protecţiei speciale a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de protecţia părinţilor săi?

Răspuns:

a) servicii de zi – prin care se asigură menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi, pentru depăşirea situaţiilor care ar putea duce la separarea copilului de familia sa;
b) servicii de tip familial – prin care se asigură, la domiciliul unei persoane fizice sau a unei familii, creşterea şi îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului;
c) servicii de tip rezidenţial – adică centrele de plasament, centrele de primire a copilului în regim de urgenţă, centrele maternale, prin care se asigură protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat de părinţii săi, temporar sau definitiv, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului.

03. Ce este planul de servicii? Cine îl întocmeşte?

Răspuns:
Planul de servicii este documentul prin care se realizează planificarea acordării serviciilor şi a prestaţiilor, pe baza evaluării psihosociale a copilului şi a familiei, în vederea prevenirii separării copilului de familia sa.

Se întocmeşte şi se pune în aplicare de către serviciul public de asistenţă socială organizat la nivelul municipiilor şi oraşelor, precum şi de persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale din unitatea administrativ-teritorială unde se află copilul, respectiv, în cazul municipiului Bucureşti, de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul fiecărui sector.

04. Ce este planul individualizat de protecţie? Cine îl întocmeşte?

Răspuns:
Planul individualizat de protecţie este documentul prin care se realizează planificarea serviciilor, prestaţiilor şi a măsurilor de protecţie specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia şi a familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu familial stabil permanent, în cel mai scurt timp posibil.

Întocmirea planului individualizat de protecţie cade în sarcina direcţiei generale pentru asistenţă socială şi protecţia copilului, imediat după primirea cererii de instituire a unei măsuri de protecţie specială sau imediat după ce directorul direcţiei a dispus plasamentul în regim de urgenţă.

05. Enumeraţi beneficiarii măsurilor de protecţie specială.

Răspuns:

a) copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită tutela;
b) copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile acestora;
c) copilul abuzat sau neglijat, faţă de care, de regulă, măsura dispusă este cea a plasamentului în regim de urgenţă;
d) copilul găsit sau copilul abandonat de către mamă în unităţile sanitare, de regulă plasat în regim de urgenţă;
e) copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspunde penal, dacă nu s-a optat pentru soluţia mai blândă în ceea ce-l priveşte a supravegherii specializate.

06. Care sunt situaţiile în care se impune plasamentul în regim de urgenţă?

Răspuns:

a) copilul este abuzat sau neglijat;
b) copilul este găsit sau abandonat în unităţi sanitare.

07. Definiţi abuzul asupra copilului.

Răspuns:
Orice acţiune voluntară a unei persoane care se află într-o relaţie de răspundere, încredere sau de autoritate faţă de acesta, prin care este periclitată viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului.

08. Definiţi neglijarea copilului.

Răspuns:
Omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei persoane care are responsabilitatea creşterii, îngrijirii sau educării copilului, de a lua orice măsură subordonată acestei responsabilităţi, fapt care pune în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului.

09. Ce se întâmplă cu exerciţiul drepturilor părinteşti pe durata plasamentului în regim de urgenţă?

Răspuns:
Se suspendă de plin drept.

10. Care este ierarhia măsurilor de protecţie specială a copilului care a săvârşit o faptă penală dar nu răspunde penal?

Răspuns:
În funcţie de gravitatea faptei, precum şi de încrederea pe care o inspiră mediul familial, ca disponibilitate şi ca resurse educative:
a) supravegherea specializată – cea mai puţin aspră;
b) plasamentul în familia extinsă ori în cea substitutivă;
c) plasamentul, pe o perioadă determinată, la un serviciu de tip rezidenţial specializat – măsura cea mai severă.

11. În ce constă măsura specială de protecţie a supravegherii specializate?

Răspuns:
Menţinerea copilului în familia sa, sub condiţia respectării de către acesta a unor obligaţii precum:
a) frecventarea cursurilor şcolare;
b) utilizarea unor servicii de îngrijire de zi;
c) urmarea unor tratamente medicale, şedinţe de consiliere sau psihoterapie;
d) interdicţia de a frecventa anumite locuri sau de a avea legături cu anumite persoane.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO