marți, 17 august 2010

Întrebări drept financiar (14)

01. Definiţi sistemul financiar-bancar internaţional

Răspuns:
Acel ansamblu coerent de bănci şi alte instituţii financiare prin intermediul cărora se desfăşoară – pe baza unor reguli unitare, utilizându-se tehnici şi instrumente specifice – operaţiuni de credit internaţional.

02. Ce este, d.p.d.v. juridic, datoria publică?

Răspuns:
Totalul obligaţiilor băneşti care revin statului la un moment dat în virtutea împrumuturilor contractate până în acel moment de la orice alt subiect de drept.

03. Cine administrează datoria publică?

Răspuns:
Ministerul Economiei şi Finanţelor

04. Ce este datoria publică internă?

Răspuns:
Acea parte din datoria publică care reprezintă totalitatea obligaţiilor statului provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate de stat de pe piaţa internă, inclusiv sumele primite temporar din sursele trezoreriei statului.

05. Ce este datoria publică externă?

Răspuns:
Acea parte din datoria publică reprezentând totalul obligaţiilor statului provenind de pe piaţa externă, contractate direct sau garantate de stat.

06. Clasificaţi împrumuturile de stat după durata lor

Răspuns:

a) pe termen scurt;
b) pe termen mediu;
c) pe termen lung.

07. Ce este datoria publică flotantă?

Răspuns:
Împrumutul de stat pe termen scurt creează datoria publică flotantă, adică acea datorie care se contractează pentru acoperirea unor deficite bugetare, a unor cheltuieli neprevăzute ori pentru alte trebuinţe de acest fel.

08. Ce este datoria publică consolidată?

Răspuns:
Împrumuturile de stat pe termen lung generează datoria publică consolidată, care reprezintă rezultanta împrumuturilor de stat contractate pe termene mai mari, pentru trebuinţe băneşti sau cheltuieli publice care, în timp, se menţin mai mulţi ani ori chiar au o perspectivă nelimitată în timp.

09. Ce este datoria publică rambursabilă?

Răspuns:
Cea care se poate restitui la termen fără a fi necesară contractarea altor împrumuturi.

10. Ce este datoria publică perpetuă?

Răspuns:
Aceea pentru a cărei restituire este necesar a se apela la noi împrumuturi publice.

11. Enumeraţi instrumentele datoriei publice

Răspuns:

a) titlurile de stat emise pe piaţa internă sau externă;
b) împrumuturile de stat de la bănci, de la alte instituţii de credit, persoane juridice române sau străine;
c) împrumuturile de stat de la guverne şi agenţii guvernamentale străine, instituţii financiare internaţionale sau de la alte organizaţii internaţionale;
d) împrumuturi temporare din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului;
e) garanţiile de stat.

12. Ce este plafonul de îndatorare publică?

Răspuns:
Totalitatea obligaţiilor financiare pe care le pot contracta şi garanta Ministerul Economiei şi Finanţelor şi autorităţile administraţiei publice locale pe o perioadă de un an.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO