miercuri, 11 august 2010

Întrebări drept fiscal (VIII)

01. Definiţi impozitarea indirectă

Răspuns:
Vizează în mod exclusiv consumul de bunuri şi servicii, determinând o împărţire a sarcinii fiscale, în sensul că impozitele indirecte se datorează şi se plătesc de către o persoană, dar se suportă de către altă persoană.

02. Cum se mai numesc impozitele indirecte?

Răspuns:
Taxe de consumaţie.

03. În ce constă caracterul real al impozitelor indirecte?

Răspuns:
Stabilirea cuantumului lor se face fără a se ţine seama de veniturile, averea sau situaţia personală a celor care suportă impozitele.

04. Clasificaţi formele de aşezare a impozitului pe consum

Răspuns:

a) forma impozitului cumulativ;
b) forma impozitului unic sau monofazic;
c) forma impozitului unic, dar cu plată fracţionată.

05. Definiţi impozitul cumulativ

Răspuns:
Este un impozit în cascadă, mărfurile fiind impuse în toate stadiile prin care trec din momentul ieşirii din sfera producţiei în sfera circulaţiei şi până la consumator, ajungându-se inclusiv la perceperea de impozit la impozit.

06. Definiţi impozitul unic sau monofazic

Răspuns:
Impozitul care se încasează o singură dată, indiferent de numărul verigilor prin care trece marfa supusă impunerii.

07. Definiţi impozitul unic, dar cu plată fracţionată

Răspuns:
Acest impozit nu se mai calculează asupra cifrei de afaceri brute, ci asupra cifrei de afaceri nete, adică numai asupra valorii adăugate în fiecare stadiu al circuitului economic.

08. Definiţi taxele

Răspuns:
Sume de bani datorate şi achitate de către persoanele fizice şi/sau persoanele juridice pentru anumite acte sau servicii îndeplinite/prestate – la cererea şi în folosul lor – de către anumite organe de stat, instituţii publice sau alte persoane asimilate acestora.

09. Enumeraţi trăsăturile caracteristice ale taxelor

Răspuns:

a) caracter aleatoriu;
b) subiectul plătitor al taxei este întotdeauna precis determinat doar în momentul când solicită îndeplinirea unui act, prestarea unui serviciu ori efectuarea unei lucrări din partea unui organ de stat sau a unei instituţii publice;
c) reprezintă o plată neechivalentă;
d) reprezintă o contribuţie stabilită în sarcina contribuabilului;
e) este anticipativă;
f) trebuie să fie unică;
g) actele care nu au fost legal taxate sunt lovite de nulitate;
h) răspunderea pentru neîndeplinirea obligaţiei de plată a taxelor revine primordial persoanei încadrate la organul de stat sau instituţia publică prestatoare a serviciului sau lucrării, şi nu contribuabilului.

10. Clasificaţi taxele după criteriul teritorialităţii

Răspuns:

a) taxe centrale;
b) taxe locale.

11. Clasificaţi taxele după criteriul caracterului lor

Răspuns:

a) taxe judiciare;
b) taxe extrajudiciare.

12. Clasificaţi taxele după criteriul scopului pentru care se plătesc

Răspuns:

a) taxe pentru eliberarea unor acte;
b) taxe pentru aprobarea desfăşurării unor activităţi;
c) taxe pentru admiterea intrării pe teritoriul unui stat;
d) taxe pentru utilizarea unor drumuri naţionale;
e) taxe pentru constituirea unor fonduri destinate acoperirii costului activităţilor consacrate protejării mediului etc.

13. Clasificaţi taxele după destinaţia pe care o urmează

Răspuns:

a) taxe fiscale;
b) taxe parafiscale.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO