joi, 19 august 2010

Întrebări drept financiar (16)

01. Care sunt etapele procedurii creditelor bugetare?

Răspuns:

a) deschiderea creditelor bugetare;
b) angajarea creditelor bugetare;
c) constatarea lichidităţii creditelor bugetare;
d) ordonanţarea creditelor bugetare;
e) utilizarea sau plata creditelor bugetare.

02. Cine are competenţa deschiderii creditelor bugetare?

Răspuns:
Ministerul Economiei şi Finanţelor.

03. Ce este deschiderea creditelor bugetare?

Răspuns:
Etapa care oferă posibilitatea ordonatorilor de credite de a utiliza sumele de bani alocate prin aceste credite, cu alte cuvinte, se poate trece la efectuarea cheltuielilor pentru care s-au primit creditele bugetare.

04. În ce constă constatarea lichidităţii creditelor bugetare?

Răspuns:
Verificarea cuantumurilor băneşti ale fiecărei cheltuieli bugetare, spre a se stabili cu certitudine dacă acestea sunt reale, certe şi exigibile.

05. Ce este ordonanţarea cheltuielilor bugetare?

Răspuns:
Actul administrativ-financiar prin care se dispune plata sumelor de bani către beneficiarul fiecărei cheltuieli.

06. Care sunt rigorile ce caracterizează ordonanţarea cheltuielilor bugetare?

Răspuns:

a) efectuarea cheltuielilor de la buget se poate face numai pe bază de acte justificative, legal întocmite;
b) ordonatorii de credite bugetare pot aproba efectuarea cheltuielilor numai dacă acestea au fost în prealabil avizate de către conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de persoanele încredinţate cu exercitarea controlului financiar preventiv;
c) încălcarea acestor prevederi – dacă nu întruneşte elementele constitutive ale vreunei infracţiuni – se califică drept contravenţie la disciplina bugetară şi se sancţionează cu amendă.

07. În ce constă plata sau utilizarea creditelor bugetare?

Răspuns:
Remiterea sumelor de bani în folosul beneficiarului legal al alocaţiei bugetare şi în folosirea efectivă a acesteia. Plata reprezintă modalitatea de stingere a obligaţiei statului în raport cu subiectul de drept titular al creditului bugetar.

08. Care sunt consecinţele faptului că utilizarea creditelor bugetare este subordonată principiului afectaţiunii speciale?

Răspuns:

a) creditele bugetare aprobate unui ordonator principal nu pot fi utilizate pentru finanţarea cheltuielilor altui ordonator;
b) cheltuielile aprobate pentru acoperirea unui capitol nu pot fi utilizate pentru finanţarea altui capitol de cheltuieli;
c) creditele aprobate prin legea bugetară anuală pentru cheltuielile unui exerciţiu bugetar nu pot fi utilizate pentru finanţarea cheltuielilor altui exerciţiu financiar;
d) alocaţiile pentru cheltuieli de personal nu pot fi majorate şi nu pot fi virate şi utilizate la alte articole de cheltuieli.

09. Enumeraţi mijloacele excepţionale de modificare a destinaţiei iniţiale a creditelor bugetare

Răspuns:

a) virările de credite bugetare;
b) transferarea creditelor bugetare;
c) suplimentarea creditelor bugetare;
d) anticiparea creditelor bugetare;
e) blocarea creditelor bugetare;
f) anularea creditelor bugetare.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO